Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

FRANKRIKE

Först i EU med ett förbud mot heltäckande slöja och burka på allmän plats.

Frankrike har en av Europas största muslimska minoriteter i landet, omkring fem miljoner människor. Av dessa beräknas 2000 kvinnor bära heltäckande slöja.

Frankrikes president Nicholas Sarkozy har tidigare sagt att slöjor som förtrycker kvinnor inte är välkomna i Frankrike. Han får stöd av en majoritet av befolkningen, inklusive de flesta muslimerna i landet, som menar att den heltäckande slöjan inte går ihop med det franska samhället.

För de som väljer att inte följa förbudet väntar böter på motsvarande 1400 kronor.


BELGIEN

Underhuset i det belgiska parlamentet har godkänt ett lagförslag som förbjuder klädsel som döljer ansiktet hos personer som vistas på allmänna platser.

Lagen vänder sig inte enbart till kvinnor som vill bära slöja utan även mot andra former av maskering. Idag är lagen fortfarande ett förslag och har inte godkänts av hela det belgiska parlamentet.

Den heltäckande niqab-slöjan är redan förbjuden i några kommuner med hänvisning till äldre lagar vars syfte var att hindra personer från att bära heltäckande maskering vid karnevaler.

SPANIEN

I Barcelona finns för närvarande ett förbud mot att bära klädsel som täcker ansiktet och på så vis försvårar identifierandet av de som bär plaggen. Kommunen menar att förbudet riktar sig mot alla sorters maskeringar, även motorcykelhjälmar och skidmasker.

Förbudet gäller inte på gator och torg. Däremot på kommunkontor, marknader och bibliotek. Liknande bestämmelser finns i små samhällen i norra Katalonien.

Det konservativa Populära partiet vill att Barcelonas regleringar ska gälla för hela Spanien och även på gator och torg.

STORBRITANNIEN

Det finns inga förbud eller regleringar för hur människor ska klä sig i Storbritannien. Skolor har däremot möjlighet att själva bestämma riktlinjer för hur deras elever ska klä sig.

Högerpopulistiska UK Independence party som fick 13 platser i valet till EU-parlamentet 2009 har gjort politik av att påstå att slöjor symboliserar en "ökande segregation" i landet.

Partiet är de första som begärt att regeringen ska införa ett förbud mot slöjor i hela Storbritannien. Tidigare har högerextrema British National Party krävt ett förbud mot slöjor i skolan.

HOLLAND

Den holländska regeringen hade redan 2006 planer på att införa ett förbud mot alla former av plagg som skymde ansiktet – allt från motorcykelhjälmar med visir till heltäckande slöjor. Efter kritik från olika advokater som hävdade att beslutet skulle strida mot grundlagen backade regeringen.

Istället för ett nationellt förbud vände sig istället regeringen mot skolorna för att där stifta lagar mot olika former av maskering. Planerna lades fram, men sen dess har inget hänt.

Idag beräknas omkring 300 personer bära burka i Holland.

TURKIET

Turkiet har haft ett förbud mot slöjor i 85 år. Förbudet härrör tillbaka till Mustafa Kemal Ataturk som förbjöd slöjor i sin kampanj för att sekularisera den turkiska staten.

Förbudet finns kvar idag även om lagarna som reglerar bärandet av slöjan har lättats något. Två tredjedelar av landets kvinnor är muslimer och täcker sina huvuden med sjalar. Bland dessa finns fruarna till både premiärministern och presidenten.

Sen 2008 är det tillåtet att bära huvuddukar som knyts under hakan. Heltäckande slöjor eller slöjor som täcker nacken är fortfarande förbjudna.

ITALIEN

Det finns inget rikstäckande förbud mot slöjor i Italien. Däremot finns flera enskilda kommuner som infört lokala förbud mot muslimska slöjor. Borgmästare från det högerpopulistiska partiet Lega Nord har även infört förbud mot muslimska baddräkter.

Förbuden återfinns i den norra delen av landet. Genom att åberopa äldre lagar som stiftades för att förhindra att människor bar heltäckande maskering på allmänna platser har politiker förbjudit bärandet av slöjor.

DANMARK

I Danmark finns det sen 2008 ett förbud mot att bära religiösa symboler i rättegångssalar. Förbudet gäller för såväl slöja som judiska kippor, krucifix och turbaner.

Lagen tillkom efter ett förslag från det högerpopulistiska Dansk Folkeparti som idag vill att förbudet ska gälla även sjukvårdspersonal och lärare. Något rikstäckande förbud mot slöjor finns inte i Danmark.

TYSKLAND

2003 fällde grundlagsdomstolen i Tyskland ett avgörande som gav en lärare rätten att bära slöja i sin yrkesutövning. Samtidigt meddelade rätten att delstaterna själva kunde avgöra om de ville införa lokala förbud mot slöjor.

Sen dess har fyra delstater förbjudit lärare från att bära slöjor i skolan. Delstaten Hessen har gått ännu längre och förbjudit samtliga anställda i offentlig sektor att ha slöja på sig i sin yrkesutövning.

RYSSLAND

Högsta domstolen har rivit upp ett 13 år gammalt beslut från inrikesministeriet som förbjöd kvinnor att ha slöjor på sig på sina passfoton. I dagsläget finns inget förbud mot vilken typ av klädsel som får bäras på allmänna platser däremot får inte statstjänstemän i Ryssland bära slöja på jobbet.

I Tjetjenien har den pro-ryske presidenten Ramzan Kadyrov gått tvärt emot Moskva. 2007 införde han slöjtvång för kvinnor anställda hos regeringskansliet i landet. Samtidigt uttryckte han sitt stöd för de män som sköt med paintballgevär mot kvinnor som inte bar slöja.

ÖSTERRIKE

Idag finns inga regleringar för vilken typ av klädsel som får bäras i Österrike. Kvinnominister Gabriele Heinisch-Hosek har dock sagt att regeringen bör överväga ett förbud mot slöja på allmänna platser om antalet kvinnor som bär slöja skulle öka drastiskt.

SCHWEIZ

Precis som i Österrike finns inga regleringar för slöjor eller annan religiös klädsel. Sent 2009 uttalade sig justitieminister Eveline Widmer-Schlumpf att även Schweiz borde överväga ett förbud om fler kvinnor började bära slöja. Hon sa också att slöjorna fick henne att känna sig "obekväm".

Källa: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13038095