Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Efter påtryckningar och hot om strafföreläggande valde BNP (British National Party) att ta bort klausulen "endast vita" från sina medlemskrav. Nu har en domstol i London beslutat att förändringen inte är tillräcklig. För att partiet inte ska vara diskriminerande måste även andra delar av medlemskraven förändras. Tills förändringarna genomförts är BNP förhindrade att rekrytera fler medlemmar, skriver Guardian. BNP riskerar även att få betala 100.000 pund i rättegångskostnader.

Det var kommissionen för jämställdhet och mänskliga rättigheter (EHRC) som förra året lämnade in en anmälan mot partiet då man ansåg att BNP:s stadgar bryter mot engelska diskrimineringslagar.