Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag blir chefredaktör och ska ta ansvaret för upplägget och nyhetsvärderingen i Samtiden, säger Dick Erixon till Expo.

Dick Erixon är en känd borgerlig debattör och författare. Han har bland annat en bakgrund i Centerpartiet och den liberala tankesmedjan Timbro. Under våren inledde han samtal med Sverigedemokraterna om att gå in som chefredaktör för partiets mediesatsning Samtiden. Han har dessutom valts in i styrelsen för ägarbolaget Samtid & Framtid AB och kommer att leda webbtidningen som chefredaktör och ansvarig utgivare. Samtidigt lämnar riksdagsledamoten Martin Kinnunen (SD) styrelsen.

Till Expo säger Erixon att han ser framför sig en nysatsning i Samtiden som kommer att presenteras innan Almedalsveckan i juli. Projektet med Samtiden har kantats av problem, i februari dömdes ägarbolagets bokföringskonsult för medhjälp till bokföringsbrott, i en rättegång där även Martin Kinnunen var anklagad för skattebrott och bokföringsbrott. Kinnunen friades av tingsrätten, men domen har överklagats.

– Jag har inte följt Samtiden tidigare, men jag förstår att det inte har varit ett särskilt lyckat projekt. Jag är inte så intresserad av historien utan mer av framtiden. Jag kommer försöka få igång något här som är bredare. Jag vill inte svara för vad som hänt tidigare. Ägardirektivet nu handlar om just breddning.

– Vi ska ha en socialkonservativ inrikting. Jag vill ha mer idédebatt, men eftersom en anledning till att Samtiden skapades var att det skulle finnas nyheter, så kommer det finnas nyhetsartiklar också. Det blir svårt att konkurrera med de tidningar som har stora redaktioner och en svår uppgift men nyhetsrapporteringen släpper Sverigedemokraterna inte, säger Erixon.

Dick Erixon uppger att Samtiden är fristående från Sverigedemokraterna och att han inte är medlem i partiet.

– Men hade det varit val idag hade jag röstat på Sverigedemokraterna, säger han.

Det är framför allt Sverigedemokraternas beskrivning av socialkonservatismen som Erixon ställer upp på, och han ställer upp på partiprogrammet. Det viktigaste för honom var att partiet inte motsätter sig äganderätten och frihandeln.

– Jag har läst partiprogrammet och jag ser inte partiets nationalism som exkluderande. Det handlar om att värna kulturen, värderingarna och traditionerna som vi har på den lilla plätten i världen som är Sverige. Liksom kurderna ska få värna sin kultur, så måste vi få värna vår kultur. Det håller inte andra partier med om. De vill värna alla andras kulturer.

Ska alla kulturer i Sverige värnas eller bara majoritetskulturen?

– I demokratiskt samhälle ska självklart kulturer värnas, men på grund av ett förakt för det svenska så låter man andra kulturer ta över. Det muslimska blir i Sverige mer viktigt än det svenska och det håller jag inte med om. Vi ska värna det som är vårt och utveckla och hävda att det svenska har företräde för andra kulturer. Men det betyder inte att de andra ska utraderas. Den rådande balansen är skev, menar jag.

Hur ser du på SD:s hätska retorik mot muslimer?

– Det är viktigt att göra skillnad på individer som har en religion och religionen i sig. Här är det stora problemet. Det har sagts att det enda sättet att integrera islam är att avskaffa islam. Jag tyckte det var en överdrift när jag hörde det. Men nu förstår jag mer vad som menas.

– Islam gör ingen skillnad mellan det politiska och värdsliga och religionen utan det är ett enda. Det betyder att om man tittar på det rent teoretiskt så går det inte att förena islam och demokrati. Vi har en konflikt mellan våra demokratiska traditioner och det den islamska teorin står för. Den kritiken tycker jag att Sverigedemokraterna har rätt i.

I Sverigedemokraternas partiprogram krävs särbehandling av invandrare från muslimska länder, då de menar att islam "har svårast harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen."

"Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad.", skriver Sverigedemokraterna i sitt partipogram.

Trots att Dick Erixon delar problembeskrivningen så säger han att han motsätter sig en särlagstiftning.

– Självklart är samhörigheten med personer från kristna länder större och det blir lättare att ha att göra med. Det beror i vilket sammanhang man tar upp de här aspekterna. Det blir bökigt när det blir så abstrakt. Det är bättre i den kontext som är nu. Att gränserna stängs för att ta hand om de som har kommit. Jag håller på rättsstaten att man ska ha generella principiella regler och inte regler för vissa för då är man inne på en svår väg.

På sin blogg har Dick Erixon sedan tidigare kritiserat svensk invandringspolitik, något som den till Sverigedemokraterna närstående sajten Avpixlat vid flera tillfällen skrivit uppskattande om.

Samtid & Framtid AB har sedan starten haft problem med att rekrytera personer som kan leda satsningen av tidningen. I ett avslöjande av Aftonbladet framgår det att tidningen försökt värva högprofilerade journalister och debattörer utan framgång.