Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Donald Trumps utnämningar av ministrar och värvningar till Vita huset-staben har orsakat stora rubriker. De senaste veckorna har strålkastarljuset riktats mot en av Trumpstabens mer anonyma huvudfigurer – Sebastian Gorka.

Gorka var tidigare känd som en hårt kritiserad terrorexpert i den yttersta periferin av den utrikespolitiska debatten om terrorbekämpning i USA. Idag är han en nära medarbetare till Trumps rådgivare Stephen Bannon och en del av hans Strategic Initiatives Group. Enligt Wall Street Journal är gruppen en parallellorganisation till det Nationella säkerhetsrådet, med samma makt att skriva verkställande order.

Var med och tog fram inreseförbudet
På så sätt har den tidigare marginaliserade Gorka tagit sig in i maktens absoluta centrum. Där har han nu möjlighet att få inflytande för sina hårt kritiserade och svepande analyser av jihadistisk terror. Bland annat var Gorka med och tog fram Trumps uppmärksammade dekret om inreseförbud från sju muslimska länder.

Enligt Gorka är terrorism rotat i Islam och delar av Koranen. Forskning som visar att terrorism hänger ihop med fattigdom, repression eller utanförskap, avfärdar han. Det är "gamla tillvägagångssätt, där allt ska vara så nyanserat och komplicerat."

Kärnan i Gorkas strategi för terrorbekämpning är att bilda allians med länder som Förenade Arabemiraten, Jordanien och Egypten. I Gorkas värld är de "sekulära" eller åtminstone villiga att separera statsskicket från Islam och villiga att bekämpa jihadisternas religiösa ideologi på samma sätt som USA tog sig an kommunismen under andra världskriget.

Hans extrema uttalanden om Islam och terrorismbekämpning har fått ledande terrorexperter i USA att ifrågasätta hans kvalifikationer och lämplighet.

Samarbetade med högerextremister
Nu visar en granskning av Gorkas förflutna att han dessutom har en bakgrund inom högerextrema och antisemitiska grupper.

Gorka är en amerikansk medborgare, född i England och son till ungerska immigranter. Han avslutade sina doktorandstudier inom statsvetenskap i Budapest. Under de stora protesterna mot den ungerska regeringen 2006, tog Gorka en aktiv roll som presskoordinator och rådgivare åt en grupp som kallades Ungerska nationella kommittén.

En av gruppens representanter var László Toroczkai, grundaren av HVIM, (Ungdomsrörelsen för 64 län). Gruppen verkar för ett återupprättande av Stor-Ungern där delar av Serbien, Rumänien och Ukraina ska ingå.

Rörelsen gav under Toroczkais ledning vid flera tillfällen uttryck för grov antisemitism. I rörelsens tidning Magyar Jelen, där Toroczkai var redaktör, uppmanades ungrare att återta sitt land från judarna, som blev anklagade för att bli rika genom att "suga ut ungrarnas blod". Toroczkai är idag borgmästare i staden Ásotthalom, där han har infört ordningsregler som enligt honom ska verka för att skapa ett "vitt samhälle".

Kopplingar till antisemitism
År 2007 bildade Gorka tillsammans med Tamás Molnár och Attila Bégány, partiet Nya demokratiska koalitionen. Molnár och Bégány var båda tidigare medlemmar i det högerextrema partiet Jobbik. Fram till bildandet av Nya demokratiska koalitionen var Molnár även Jobbiks vice ordförande.

Under samma år uppmärksammades Gorka för att ha skrivit för tidningen Magyar Demokrata som av det amerikanska utrikesdepartementet beskrivits som en veckotidning som publicerar antisemitiska artiklar och texter av författare som förnekar Förintelsen.

Gorka själv har kontinuerligt dementerat att han skulle ha haft kännedom om hans samarbetspartners eventuella kopplingar till högerextremism.

Redaktör på Breitbart
Efter partiets sammanbrott 2007 flyttade Gorka till USA. Han arbetade vid ett antal mer eller mindre kända högskolor och universitet, där hans forskning och föreläsningar ofta blev föremål för kritik. Studenter som vände sig mot hans beskrivningar av Islam, kunde få höra "att han inte debatterar Islam, utan förmedlar hur fienden tolkar sin tro".

Överordnade som krävde att Gorka skulle ställa sina påståenden mot annan forskning, för att hans verk skulle publiceras fick till svar "att han i sådant val, mellan publicerad och fördömd, väljer att vara fördömd".

Gorkas teorier och vägran att använda sig av vetenskapliga metoder föll i god jord i den antimuslimska miljön. År 2014 blev Sebastian Gorka redaktör på Breitbart, där han började arbeta för Stephen Bannon. Från sin plattform på Breitbart har Gorka gått på kollisionskurs med de amerikanska underrättelsetjänsterna. Han har anklagat dem för att underskatta religionens betydelse.

Den 22 februari i år blev han så upprörd över att en republikansk terrorexpert, Michel S. Smith II skrev på twitter om honom, att han ringde upp Smith från sin privata telefon och hotade att stämma honom om han inte slutade.

Cindy Storer, tidigare CIA analytiker, har besvarat Gorkas kritik med att säga – "att regeringen vet tillräckligt, och tycker att han (Gorka) är galen".

Källor:
Sebastian Gorka, Trump's combative new national security aide, is widely disdained within his own field

Donald Trump terror adviser calls man and threatens legal action because he criticised him on Twitter
For a Trump adviser, an odyssey from the fringes of Washington to the center of power
Trump's Counterterrorism Adviser Sebastian Gorka Has Links to Anti-Semitic Groups

Who Is Sebastian Gorka? A Trump Adviser Comes Out of the Shadows
Exclusive: Senior Trump Aide Forged Key Ties To Anti-Semitic Groups In Hungary