Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Generellt beskrivs den högerextrema miljön i Danmark som splittrad på grund av motsättningar inom grupper och mellan olika grupperingar. I dagsläget bedöms den inte utgöra ett hot mot demokratin. Däremot kan enskilda individer vara hotade. Enligt rapporten har den högerextrema miljön svårt att mobilisera sig och via internet sker försök till att skapa nya organisationer utan större framgång.

Men PET bedömer att en begränsad del av miljön har kapacitet till att utgöra ett säkerhetsmässigt hot och har intentioner att använda våld. Vissa fraktioner förbereder sig aktivt för att utkämpa ett framtida raskrig genom att träna kampsport och vapenhantering. De ägnar sig även åt att registrera vad de ser som sina motståndare.

En tendens som PET upplever är att högerextrema organisationer har kontakter med utländska meningsfränder. Dessa samarbeten verkar radikaliserande och utökar även gruppers kapacitet till att utföra våldsdåd.

Breiviks terrordåd i Oslo kan ha verkat inspirerande på enskilda personer och små grupper som framställer en egen militant ideologi utifrån högerextrema idéströmningar.

Den högerextrema miljön delas i rapporten in i tre kategorier, den nazistiska, den nationalistiska och den antimuslimska. Traditionellt har den nazistiska miljön dominerat. Men de senaste åren har nationalister och antimuslimer sållat sig till miljön. Dessa grupper har istället för fokusera sig på rasskillnader riktat in sig på kulturella, religiösa och nationella skillnader. Deras huvudfiende är inte främst judar utan muslimer och det mångkulturella samhället och dess "representanter".

Anledningen till att rapporten framställdes var terrordådet i Oslo. Den beskriver även den vänsterextrema miljön och PET ger förslag om hur bekämpningen av politisk extremism bättre kan bekämpas.

Ämnen i artikeln