Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kent Ekeroth filmade sig själv beväpnad med järnrör i samband med ett bråk 2010. I filmen som publicerades för ett par veckor sedan av Expressen framgår det även att Kent Ekeroth knuffade en kvinna. På onsdagen avslöjade Expressen att riksdagsmannen Lars Isovaara polisanmälts för att ha kränkt en vakt med utländsk härkomst. Till vakten sa han, enligt poliser på plats, att han inte vill ha "med sådana som dig att göra" samtidigt spottade han i luften och gjorde grisljud. Polisen upprättade en anmälan mot Isovaara gällande förolämpning.

Tillsammans har Ekeroth och Isovaara lagt motioner som bland annat föreslår hårdare straff mot kvinnofridskränkning och olaga hot.

Kent Ekeroth var tidigare rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Lars Isovaara sitter som suppleant i justitieutskottet. I en riksdagsmotion föreslår Isovaara och Kent Ekeroth ökade resurser till rättsväsendet för budgetåret 2013:

" Vi ökar anslagen till rättsväsendet kraftigt med fokus på Kriminalvården för att gardera för ökad belastning med de hårdare straff partiet förespråkar samt ett större ansvar för förvar av bland annat av- och utvisade invandrare samt invandrare som uppehåller sig illegalt i landet."

I en annan motion som både Kent Ekeroth och Lars Isovaara skrivit under kräver partikollegorna att tidiga frigivningar plockas bort. I en riksdagsmotion som lades 2011 står det.

"Sverigedemokraterna anser att de utdömda straffen för våldsbrott är alldeles för låga och användningen av frigivning efter avtjänande av två tredjedelar av det utdömda straffet är en bidragande orsak till de låga nivåerna. De utdömda straffen blir närmast ett hån mot offren och går inte i samklang med den allmänna rättsuppfattningen."

Brott som nämns i motionen som sverigedemokraterna anser att det döms allt för låga straff för är bland annat grov kvinnofridskränkning, grov misshandel och olaga hot.

Isovaara och Ekeroth som båda uppgett att de var berusade när de begick sina handlingar och att de inte tänkte klart har lagt en motion som poängterar att unga måste ta ansvar för sina handlingar.

"I Sverige idag blir en person myndig vid arton års ålder och i och med denna ålder ska han eller hon betraktas som fullt ansvarig för sina handlingar. Dock tar svensk lag ändå särskild hänsyn till personer som är över arton år men under tjugoett år gamla. Detta förhållningssätt är orimligt eftersom de som är över 18 år är myndiga och därmed ansvariga för sina handlingar, och därmed bör denna hänsyn upphöra." står det i riksdagsmotionen från 2011 med namnet Kraftig skärpning av straff för våldsbrott.