Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sören Pind, Danmarks integrationsminister och tillika medlem i liberala Venstre, vill att alla utlänningar som begår brott i Danmark utvisas, oavsett hur långt straff de döms till. Domstolar ska endast göra undantag när en utvisning uppenbart strider mot internationella lagar och konventioner, rapporterar tidningen Information.

Tidigare har åklagarmyndigheten varit den instans som fattat beslut om en person ska begäras utvisad eller inte. Nu ska domstolen självmant fatta beslut om utvisning.

Madelaine Seidlitz, jurist på människorättsorganisationen Amnesty, säger till Expo att Danmark godkänt en mängd olika konventioner som förbjuder utvisning till länder där det finns en risk att utsättas för tortyr, dödsstraff eller kroppsstraff.

– Folkrätten ser inte ut så, att man kan förverka rätten en person har att slippa bli utsatt för tortyr, dödsstraff eller kroppsstraff. Folkrätten gäller oavsett vilket brott den personen har begått, säger Madelaine Seidlitz.

Juridikprofessorn Eva Smith vid Köpenhamns universitet menar dock att antalet utvisningar från Danmark kan ökas och ändå hållas inom gränserna för folkrätten. Till Information säger hon dock att hon är oroad över hur lagtexten är utformad:

– Formuleringen att man endast ska underlåta att utvisa personer då det uppenbarligen strider mot konventionerna är bekymrande. Man riskerar att gå för långt åt det andra hållet och kränka konventionerna, säger hon.

Danska riksdagen väntas rösta om förslaget på fredag. Det väntas gå igenom då det finns en majoritet i riksdagen som stödjer förslaget, skriver Information.