Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

expo_daniel_poohl_220_01.jpgDaniel Poohl har ingått i Expos ideella redaktion sedan 2001. Sedan 2006 är han chefredaktör för tidskriften och vd för stiftelsen. Han har tillsammans med Mikael Ekman skrivit boken Ut ur skuggan - En kritisk granskning av Sverigedemokraterna. Foto: Expo

Varför har de ensamkommande flyktingbarnen blivit en vanligare måltavla för extremhögern?
– Det beror nog på flera saker. För det första har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat. Det har så att säga aktualiserat frågan. Sedan finns det en röd tråd om går genom propagandan. Det handlar om att övertyga om att detta inte är barn. På en vit makt-grupps hemsida förklarar man rakt ut varför. Risken, som de ser det, är större att människor får empati för barn, det skapar ett samhällsklimat som ser vikten av att hjälpa människor på flykt. Genom att övertyga folk om att de ensamkommande barnen i själva verket är vuxna människor som ljuger om sin ålder så hoppas man att empatin för dem ska försvinna, säger Daniel Poohl.

Finns det ensamkommande flyktingbarn som i själva verket är över 18 år?
– Bland de som får uppehållstillstånd utifrån att de bedöms vara under 18 år finns det med största säkerhet en del som är äldre. Men det går inte att fastställa till hundra procent. Den här artikeln visar att det är svårare än extremhögern gör gällande att klargöra en persons ålder. Systemet bygger inte på att åldern fastställs utan på sannolikhet. Inte ens de medicinska testerna som går att göra ger ett hundraprocentigt svar.

Varför valde du att skriva den här artikeln?
– Jag hade noterat att de ensamkommande flyktingbarnen uppmärksammats mer och mer av extremhögern, Sverigedemokraterna och invandrarfientliga sajter på nätet. Jag ville veta om deras utsagor stämde och framför allt i vilken grad deras propaganda fick genomslag. Det visade sig att frågan är betydligt mer komplicerad än vad man får intryck av när man hör Sverigedemokraterna tala om den. Trots det sprider sig idéen om att det är något skumt med de ensamkommande flyktingbarnen.

Läs Daniel Poohls reportage "De ny syndabockarna" i Expo 2/2011

Ämnen i artikeln