Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Inför Alternativ för Tysklands, AfD:s, partidagar den 30 april-1 maj tävlar ledande partiföreträdare om de mest islamfientliga förslagen till nytt partiprogram, vilket ska klubbas på mötet.

Många förslag rör naturligtvis flyktingkrisen. Förstärkt gränsbevakning är ett måste, enligt AfD som anser att EU:s gränser måste stängas helt.

Däremot tonar man ner tidigare uttalanden från partichefen Frauke Petry och andra om att ge gränspolisen frihet att skjuta migranter som försöker ta sig in illegalt i Tyskland.

"Islam hör inte hemma i Tyskland

Andra förslag är direkt riktade mot muslimer: stopp för minareter, böneutropare, burka och niqab, men också förbud om omskärelse av barn vilket även skulle påverka landets judar.

I söndagens upplaga av FAS (Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung) hävdade AfD-politikerna Beatrix von Storch och Alexander Gauland att islam inte passar in i dagens Tyskland.

"Många muslimer tillhör Tyskland men islam hör inte till Tyskland", heter det bland annat.

Alexander Gauland, vice partiledare, vill dessutom att AfD skall samarbeta med franska Front National, något som dock Beatrix von Storch tog avstånd ifrån:

–Front National är nationalistiskt, vi är patriotiskt, säger hon till FAS.

Stöd av Pegidarörelsen

Alternativ för Tyskland, som grundades så sent som i februari 2013, samarbetar redan med österrikiska FPÖ och har starkt stöd av anhängare till extrema Pegidarörelsen.

AfD:s största väljargrupp är fattigpensionärer som väljer partiet i protest mot den etablerade politiken men är därför inte automatiskt högerextremt orienterade.

Förutom en mängd islamfientliga förslag inför partidagarna som hålls i Stuttgart ska delegaterna diskutera allt från miljö, äktenskap, utrikespolitik, skatter och droger, enligt en sammanställning som tidningen Die Zeit har gjort.

Partiet vill införa folkomröstningar med Schweiz som förebild. Polisen ska få utökade befogenheter och säkerhetspolisen mer pengar. Medborgarna får räkna med ökad övervakning.

AfD vill sänka åldern för möjligheten att döma unga till fängelse, från dagens 14 år till 12 år.

Vill lämna EU

Partiet vill också att Tyskland inte bara lämnar euron utan även EU. Den ekonomiska politiken kännetecknas av "fritt fram": minskat statligt inflytande, avskaffa monopolen, mer konkurrens och färre regleringar. Arvsskatten skall avskaffas liksom företagsskatter.

Partidelegaterna ska också ta ställning till förslag ett minska socialbidragen. Arbetslöshetsersättningen skall privatiseras liksom arbetsskadeförsäkringen. Den som inte har råd med försäkring blir utan skydd.

Partiet vill främja traditionella könsroller och är emot statliga förskolor. Man säger nej till kvoteringar som en väg till jämställdhet.

Förbud mot abort

Partiet är emot aborter som ska försvåras eller allra helst förbjudas.

Alternativ för Tyskland tror inte på klimatkrisen eller på vindkraft. Kärnkraftverken ska få vara kvar och utvecklas. Något program för att ta hand om det radioaktiva avfallet har partiet inte.

Statlig kontroll över public service

Mer ur förslaget till partiprogram: AfD vill återinföra värnplikten och privatisera existerande public serviceradio-och TV. Samtidigt vill de skapa två nya statliga, skattefinansierade, radio- och TV-bolag där staten har kontroll över journalistiken.

Psykiskt sjuka ska sitta i fängelse. Bättre internetskydd för medborgarna och till sist "fri fart för fria medborgare", det vill säga fritt fram på Autobahn.

Stora motdemonstrationer planeras att hållas i Stuttgart parallellt med AfD:s kongress.