Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partiets gruppledare i folketinget, Kristian Thulesen Dahl, säger att om en uppgörelse inte kommer till stånd i denna fråga så kommer Dansk Folkeparti troligen vägra att göra en uppgörelse om nästa års budget.

Dansk Folkeparti har fått stort inflytande i Danmark efter valet 2001. Under förra året införde man skärpningar i invandrar- och flyktingpolitiken. Ändringarna har kritiserats från många håll och nu senast från EU-kommissionen som menar att skärpningarna bryter mot gällande avtal avseende fri rörlighet för arbete och kapital. Sedan skärpningen infördes har antalet asylsökande till Danmark kraftigt minskat. Myndigheternas problem i dag ligger i att avvisa dem som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Enligt polisen väntar omkring 2750 asylsökande på att bli avvisade till hemländerna.

- Det är klar otillfredsställande. Vi finner det naturligt att ställa kravet på en övergripande plan och knyta det till budgeten, säger Kristian Thulesen Dahl till Berlingske Tidende.

Den danska regeringen tar dock Thulesens utspel med ro. Enligt integrationsministern, Bertel Haarder, gör regeringen allt som är "mänskligt möjligt och försvarligt".

- Det är andra länders regeringar som inte vill ta emot de egna medborgarna, säger Haarder till Berlingske Tidende.

Ämnen i artikeln