Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tre elever på Ytterbyskolan i Kungälv har åtalats sedan de gjort hitlerhälsningar och skrikit Sieg heil inför ett tiotal elever och lärare på skolan den 22 februari i år.

En av ungdomarna skrek "Sieg" och de övriga två skrek "heil" samtidigt som de tillsammans höjde högra armen i den nazistiska segerhälsningen.
En lärare ingrep och försökte få ungdomarna att sluta, men eleverna fortsatte.

En projektledare som arbetat med ett toleransprojekt som ska motarbeta rasism och våld på skolan har kallats att vittna vid rättegången som äger rum i Stenungsunds tingsrätt på måndag om två veckor.

Projektledaren ska vittna om att de åtalade eleverna har varit med vid filmvisningar och liknande som behandlat temat nazism och att de därmed också känner till vad en hitlerhälsning innebär.

De tre eleverna är 15-16 år gamla och går i en av högstadieskolans avgångsklasser. En erkänner medan de övriga två säger sig varken kunna erkänna eller förneka brott. De säger sig inte minnas det inträffade.