Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ett 20-tal elever vid Hofors gymnasieskola bär i år tröjor med texter och symboler som kan betecknas som rasistiska. Personal och elever har reagerat på detta och rektor Per Jerfström vill nu få igång en debatt om vad symbolerna betyder.

- Jag tror att många är ovetande om kopplingarna till rasistiska organisationer, säger han till Gefle Dagblad.

Jerfström är noga med att poängtera att det inte ska bli tal om någon förbudsdiskussion kring symbolerna och deras betydelse.

- Vi vill inte uppnå något skyttegravskrig kring tröjfrågan, säger han.

Skolan vill nu dra igång en värdegrundsdebatt som lyfter de här frågorna. Man vill också få föräldrarna intresserade av att sätta sig in i ämnet så de vet vad deras barn bär för kläder.

För att styra upp detta har man nu hållit en personalkonferens. Under dagen sökte man upp de internetsidor som man sett på tröjorna och kunde konstatera att det fanns en koppling till rasistiska kretsar.

- Vi ska jobba vidare med det här och få till en konferens och även samarbeta mer med grundskolan, säger Per Jerfström.