Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Exit, som är en del av Fryshusets verksamhet, hjälper personer som vill ta sig ut ur extremistiska miljöer och ger stöd till deras anhöriga. När det stod klart att personer som en följd av coronaviruset isolerades så såg man det på Exit som en risk.

– Med isoleringen till följd av corona förstod vi att människor av olika orsaker skulle påverkas negativt psykologiskt – vilket kan resultera i olika former av destruktiva beteenden. Med vår målgrupp märker vi att isolering är en stor del i vägen till radikalisering. Så när hela världen isoleras, samhället skakar, oron och internetanvändandet ökar så blir chansen att människor ska ta till sig extrema idéer betydligt större, säger Björn Berglund.

Enligt Björn Berglund så har samtalen till Exit efter det ökat och för många har det blivit tydlligt att personen i ens närhet var mer indragen i det här idéerna än vad de tidigare förstått. I den processen behöver många stöd.

– I första fasen är stödet fokuserat på att hjälpa den anhörige i sitt mående vilket många gånger är akut. I andra fasen handlar det om att påverka på rätt sätt, vilket vi kan bidra med med vår erfarenhet.

Det är, menar Björn Berglund, viktigt att man når anhöriga till personer som är inne i en radikaliseringsprocess.

– De anhöriga är de första som upptäcker att någon är på väg åt fel håll och de är de som har störst chans att påverka en människa på väg in eller aktiv i radikalisering. Ska samhället till exempel motverka ”ensamvargarna” som Säpo varnade för 2019 så ska man satsa på anhörigstöd som en del.

Framför allt kommer samtalen från anhöriga till personer inom den högerextrema miljön, vilket Björn Berglund tror kan bero på Exits egen historia.

– Vi hjälper idag människor från alla miljöer. Sen är vi som organisation historiskt förknippad med avhopp från den nationella rörelsen och det ger fler samtal från deras anhöriga.

Björn Berglund poängterar att den här satsningen inte ska ses som en tillfällig lösning, utan att anhörigstödet alltid varit en viktig del av versamheten.

– Anhörigstödet har alltid varit en stor del i vårt arbete men nu behövs det extra och vi arbetar alltid långsiktigt. Är man en orolig anhörig så kan man alltid kontakta oss eller Rädda Barnens orostelefon – stödet är gratis.

Ämnen i artikeln