Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kvinnorna i den svenska extremhögern har ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. Vid Folkets marsch 2008 utgjorde de mellan 20 och 25 procent av deltagarna. Det har dock tidigare saknats undersökningar om vilka kvinnor som sökt sig till nazismen på senare år.

I boken God dag kampsyster! kartläggs 111 kvinnor som var medlemmar i Nationalsocialistisk front, NSF (organisationen ombildades 2008 under namnet Folkfronten), under åren 1997-2003. Undersökningen är baserad på medlemsregister från dessa år och kvinnorna kartläggs ur två perspektiv dels hur deras liv såg ut när de gick med i NSF, dels hur deras situation såg ut hösten 2008.

Går in som unga

Kvinnorna var unga när de blev medlemmar i organisationen. Medianåldern hamnar på 19 år, vilket betyder att hälften var 19 år eller yngre när de gick med. Bara ett fåtal var över 30 år. I snitt stannade kvinnorna under den undersökta perioden knappt ett år och tio månader i NSF. Det finns dock de som stannade längre. Av kvinnorna var 21 medlemmar i tre år eller mer, sju av dem i minst fem år.

Kvinnorna bodde framför allt i södra Sverige när de gick in i NSF. Strax under hälften bodde i Skåne eller Västra Götaland, medan övriga är utspridda i ytterligare 17 län. De flesta bodde på mindre eller medelstora orter.

Låga inkomster

Kvinnorna hade låga eller inga inkomster när de gick med. Bland de 52 kvinnor som tjänade pengar var medelinkomsten före skatt cirka 62700 kronor det första år de var medlemmar. Eftersom många var i skolåldern är det rimligt att anta att inkomsterna i många fall kommer från sommarjobb eller liknande.

Hösten 2008 hade de 111 kvinnorna uppnått en medianålder på 26 år. Den yngsta var 21 år, vilket innebär att samtliga passerat den ålder då svenska ungdomar normalt går ut gymnasiet. Få hade dock valt att studera vidare. Bara 16 av kvinnorna hade fått studiemedel för att studera på högskola eller universitet.

Av de 74 kvinnor som fått studiemedel har tre fjärdedelar fått det för att studera på motsvarande gymnasium eller komvux. Motsvarande andel bland alla som fick studiemedel 2007 var en fjärdedel.

Medelinkomsten för kvinnorna hade stigit, men var fortfarande inte särskilt hög. Av de 111 kvinnorna hade 87 en inkomst, i snitt 140000 kronor om året. Drygt en fjärdedel har eller hade haft skulder hos kronofogden. Skulderna gäller ofta obetalda studielån. Sex av kvinnorna har obetalda böter eller skadestånd de blivit dömda att betala till brottsoffer.

Minst 14 av kvinnorna är straffade för brott. Bland domarna märks sex fall av misshandel och ett fall av våldsamt upplopp. Några är straffade för vapenbrott.
Många av de granskade kvinnorna hade hösten 2008 lämnat NSF, men det finns kvinnor som varit aktiva i upp till tio år.

Blir mödrar tidigt

I den nazistiska rörelsen är kvinnans viktigaste roll den som moder. Hösten 2008 hade 65 av de 111 kvinnorna blivit mödrar. Medelåldern vid första barnet var 22 år.
Nästan en tredjedel av kvinnorna, 33 av dem, hade fått barn med män som är eller har varit aktiva i vit makt-rörelsen. Av fäderna har åtminstone 25 varit eller är medlemmar i NSF/Folkfronten.

Emelie har varit aktiv i NSF, men lämnade rörelsen för flera år sedan. Hon tror att propaganda från vit makt-rörelsen där kvinnan lyfts fram som moder har haft effekt.
– Som kvinna får du ju på ett sätt en jäkligt bra roll, för du blir väldigt glorifierad.

Samtidigt vittnar kvinnor som lämnat nazismen om att hyllandet är ytligt. Emelie tycker att det är skrämmande att allt fler tjejer lockas till de nazistiska grupperna.
– Jag tänker bara, herregud, varför? Men jag tror att det är som när jag gick med. Det var lite häftigt, lite coolt.

Maria Blomquist
Lisa Bjurwald
Mikael Ekman:
Research

FAKTA: Tecken på att andelen kvinnor ökat

Hos NSF gick antalet kvinnor under åren 1997-2002 från en handfull till 47 personer – en ökning från 7 till 16 procent.

Betydligt fler kvinnor är dock aktiva i rörelsen som helhet. Vit makt-bolaget Ragnarock Records hade cirka 1100 kunder under åren 1995 till 1998, varav knappt fem procent kvinnor.

Siffran kan jämföras med Nordiska förlaget, som under 2003 och 2004 hade ungefär lika många kunder. Där var en större andel, 13 procent, kvinnor.

Vid den nazistiska Folkets marsch 2008 deltog cirka 200 kvinnor. Totalt gick mellan 800 och 1000 personer i marschen. Kvinnorna utgjorde alltså mellan 20 och 25 procent av deltagarna, vilket ger en fingervisning om utvecklingen i rörelsen.

FOTNOT: Medlemsregistren från 1997-2003 omfattar totalt 118 kvinnor. Sju av dessa har av olika orsaker undantagits i kartläggningen.

Artikeln har även publicerats i Expo #2-2009.
Källa: Infotorg