Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var för en tid sedan som Folkfronten, som tidigare hette Nationalsocialistisk front, beslutade att Rickard Ekman, "länsledare" i Stockholm, skulle uteslutas. Även en 20-årig man som var "avdelningsledare" för Stockholm uteslöts i samma veva.

Bakom uteslutningarna står en kontrovers om Folkfrontens Facebook-sida. Sidan startades av partiets avdelning i Gävleborg, men den 20-årige "avdelningsledaren" var en av moderatorerna. När 20-åringen ville ha större kontroll över sidan så kontaktade Gävleborgsavdelningen riksledningen som beslutade att 20-åringen inte längre skulle ha med sajten att göra. I samband med att "avdelningsledaren" förlorade kontrollen över sidan uppmanade han, med stöd av Rickard Ekman, sina vänner inom partiet att lämna Facebook-gruppen.

"Partisplittrande verksamhet"

Vice partiledare Anders Ärleskog vill inte lämna några kommentarer om varför Stockholmsledningen uteslutits. Men i ett internt medlemsutskick förklarar partiets ledning sin syn på Rickard Ekman och varför han inte längre är välkommen i partiet:

"Länsledaren gavs förtroendet att driva fram partiet i Stockholm men har allt mer visat sig olämplig och även visat direkt motstånd mot partiet genom intrigmakeri och aktivt spridande av negativitet. Efter flera diskussioner har det inte skett någon förbättring och han har tillsammans med avdelningsledaren för Stockholm ägnat sig åt direkt partisplittrande verksamhet så som att tex uppmana personer att ta avstånd från internetsatsningen Facebook pga att de själva inte hade kontrollen över den."

Inte heller Rickard Ekman vill säga något om att han tvingats lämna partiet.
– Jag vill varken bekräfta eller dementera, säger han.

Källor inom partiet säger även att uteslutningarna lett till att fler andra inom Stockholmsavdelningen valt att lämna partiet.