Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sammanlagt deltog ett 30-tal personer, varav många tillhörde 30-talisternas skara. En av de yngre var Lars Hultén, aktiv i 30-novemberföreningen och aktiv i Sveriges äldsta naziorganisation, Sveriges Nationella Förbund. Docent Ingrid Björkman talade under rubriken Flyktingpolitikens andra steg (se Expo 2/97).

Organisationen Folkviljan och Massinvandringen skapades ur det så kallade Fri Informations nätverk som Expo tidigare skrivit om. Gruppen gav upphov till en rejäl rubrikstorm i samband med sitt första officiella möte i Solna i april i år. Debatten avklingande egentligen först i september då Folkviljans ordförande Kenneth Sandberg avskedades från sin tjänst som utredare på invandrarverket i Malmö.

Kritik mot deltagare

Bland föreläsarna på aprilmötet fanns proffessor Kajsa Ekholm-Friedman från Lund, riksdagsman Sten Andersson (m) och kommunfullmäktigeledamoten Åke Björck (m) från Norrköping. Samtliga fick vidkännas svidande kritik. Röster höjdes på att professor Ekholm-Friedman också skulle avskedas, och bland annat Moderata Ungdomsförbundet krävde att de två moderatpolitikerna skulle uteslutas från partiet. Av detta blev dock intet.

När kritikerstormen rasade som värst aktiverades Folkviljans nätverk i en organiserad brevkampanj till försvar för de tre föreläsarna. I maj skickades brev till bland andra rektorn för Lunds universitet, chefredaktörerna på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, moderaternas centralstyrelse, Koncernchefen för Bonniers, styrelsen för Röda korset, Granskningsnämnden för Radio och TV, samt förre justitieministern Gun Hellsvik.

Hätska anklagelser

Tonen i breven är ofta hätsk med anklagelser om åsiktsförtryck, tabu och politisk korrekthet som återkommande teman. Bonnierkoncernen anklagas för att vara ett »hot mot demokratin«:

»Bonnierpressen är den ledande förtryckaren av åsiktsfriheten och den första att misskreditera människor som tar till orda i invandringsfrågan. Är det ägarna som styr journalisterna eller journalisterna som styr ägarna? Helt klart är att DN – liksom under den lagercrantska eran – är åsiktsförtryckarnas dirigent.«

I ett brev till moderaterna är skribenten mycket upprörd:

»Jag har röstat på moderaterna sedan 1969 då Sverige ockuperades av Olof Palme. Kanske är de flesta i min umgängeskrets moderater. I dess led råder det nu revolutionsstämning.«

Skribenten hotar slutligen med att starta ett enfrågeparti som främst ska konkurrera med moderaterna.

Ett genomgående tema är att brevskrivarna drar svärd för yttrandefrihet, åsiktsfrihet och forskningsfrihet. Att även chefredaktörer, riksdagsmän, moderater och andra kanske också ger uttryck för sin yttrande-, åsiktsfrihet tycks för en sekund inte föresväva dessa brevskrivare. Det sammanlagda intrycket är en ton av rättshaveri.

Under våren delade Folkviljan ut över 100 000 flygblad och annonserade efter medlemmar i bland annat dn, Expressen och Söder om söder. Mellan februari och slutet av augusti ökade Nätverk-Ost sitt medlemsantal från 62 till 265. Folkviljans sammanlagda styrka uppgår idag till knappt 1 000 personer.

Förnekar rasistsamröre

Folkviljan förnekar att gruppen är rasistisk eller har samröre med kända högerextremister. I början av sommaren bildade Nätverk-Ost ett diskussionsforum.

Där ingår bland andra förre sverigedemokraten Johan Rinderheim, som 1988 väckte uppmärksamhet då han höll tal i EU-parlamentets lokaler i Strasbourg på inbjudan av det franska fascistpartiet Front National. Rinderheim har sedan dess lämnat SD och är idag ledande i de radikalkonservativa kretsarna kring tidskriften Virtus i Uppsala.

Andra deltagare är »nazipoeten« Curt Eiberling, Gun Kullberg, också hon före detta Sverigedemokrat, samt personer med bakgrund i bland annat Nordiska Rikspartiet och i kretsarna kring Ahmed Ramis antisemitiska närradio Radio Islam.

© Expo 1997
(Expo nr 4/5 - 1997)

Ämnen i artikeln