Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i april 2002 som 54-åringen, som själv är invandrare från dåvarande Tjeckoslovakien, sände ett brev till en bekant i sitt forna hemland. Men brevet kom aldrig fram eftersom adressatens brevbärare reagerade på alla rasistiska slagord och nazistiska symboler som bokstavligen täcker kuvertets båda sidor.

Antiromska slagord
Kuvertet bär flera hakkors, så kallade SS-blixtar bestående av två parallella segerrunor; antisemitiska slagord om ”den judiska sjukdomen”, en davidsstjärna och uttrycket kreatur; antiromska uttryck som ”Full av tjuvar-främmande brottslingar-Zigenarnas land-cyniska perversa personer-zigenarjudeland-det är Tjeckien nu” samt ”Judar är judesvin Zigenska”.

Följde reglementet
Brevbäraren följde bara reglementet när han vägrade dela ut brevet. Särskilda instruktioner inom så väl den svenska som tjeckiska posthanteringen föreskriver att försändelser som kan väcka anstöt ska tas ur distributionen och lämnas till närmaste chef för bedömning. Detta skedde - och ledde senare till en anmälan i Sverige om hets mot folkgrupp.

Meddelandet inte spritt
Men både tingsrätten och hovrätten friar nu mannen eftersom det så kallade spridningsrekvisitet i lagen, att ett kränkande budskap måste spridas till en inte obetydlig grupp personer, inte uppfylldes. Hovrätten konstaterar att högst två, möjligen tre personer, sett kuvertet med symbolerna: brevbäraren i postsorteringen i Göteborg och hans kollega i Tjeckien. Därmed kan inte meddelandet anses spritt.

Kritik mot regeringen
54-åringen har hela tiden nekat till brott och menar att symbolerna och slagorden är kritik mot det land som han själv flydde från en gång. Han berättade under tingsrättsförhandlingarna att han i alla år jagats av regimen i Tjeckoslovakien och det nuvarande Tjeckien, att regimföreträdarna fortfarande är kommunister och farliga, att kommunisterna samtidigt är nazister och att hans före detta vänner i Tjeckien, däribland adressaten för brevet, är kollaboratörer.