Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partiet Moderaterna i allmänhet och partiledaren Fredrik Reinfeldt i synnerhet har under de senaste åren allt tydligare blivit symbolen för det påstådda sveket mot Sverige som pekas ut av intoleranta grupperingar. På många håll har Fredrik Reinfeldt ersatt Mona Sahlin som den värsta "svenskfientliga" fienden. Igår uppmärksammade Expo våldsbejakande och rasistiska kommentarer från ett konto som bär en sverigedemokratisk lokalpolitiker i Hörbys namn. Kommentarerna publicerades på den till Sverigedemokraterna närstående sajten Avpixlat och pekade ut Reinfeldt och det moderate statsrådet Tobias Billström.

"Billström bör snarast elimineras från vårt land djävla landsförrädare", lyder en kommentar från konto i Ronny Esbjörnsson namn på Avpixlats kommentarsfält, skrivet för ett par månader sedan.

I ett annat inlägg på sajten som skrivits från samma konto står det:

"Den fege Reinfeldt med stolpskottet Billström kommer nog inte att säga ett endaste ord för det var bara en svensk och han får väl skylla sig själv om han gick ivägen för våra berikare. Det skulle vara skott.engar på fan.kapen (sic)".

Andra grova våldsbejakande inslag har man kunnat ta del av på den antimuslimska och främlingsfientliga bloggen Klartexten där följande publicerats (110711):

"Återinför dödsstraff för landsförräderi!"
Då skulle Reindeldt få sitt rättmätiga straff! Svinet har inget mandat av folket att låta landet massinvandras! Hans skyldighet är att se till svenskarnas bästa, inte utlänningarnas!

Tidigare samma år (110104) kunde man även läsa följande i bloggen:

"Politiker som blundar för massinvandringens långsiktiga konsekvenserna sviker sitt ansvar! Den som under krigstid låter landet ockuperas, avrättas som förrädare! Vi har ett antal sådana i vårt land!"

Kulturmarxismen har länge funnits i intoleranta gruppers begreppsvärld, men ordet har kommit att användas allt mer efter att Anders Behring Breivik populariserat det. Inom vänstern beskrivs i vissa fall fientligheten mot "kulturmarxismen" som något som riktas just mot vänstern. Den som granskar hur begreppet används i intoleranta miljöer ser att den bilden är missvisande. Visst riktas hatet mot vänstern och socialdemokratin, men även mot liberaler och andra som inte ställer upp på en intolerant världsbild.

En forumskribent på Flashback skrev nyligen att "Reinfeldt är 100% kulturmarxist" och ställer moderatledaren mot Olof Palme som skribenten menar "hade respekt för de som byggt upp Sverige, - Reinfeldt anser bara att de är barbarer".

Den antimuslimska bloggaren Dag Selander benämner (120113) Reinfeldt som "den ledande företrädaren för kulturmarxismen". I ett inlägg i Selanders blogg (110901) med rubriken "Riksdagens 329 kulturmarxister garanterar massinvandringen" kan man läsa:

"Man kan konstatera att Riksdagens riksdagsledamöter i M, KD, FP, C, S, MP, V har partilojalitet i sina respektive partier, men man har en överordnad ideologi i kulturmarxismen. Varför kan man påstå detta? Svaret är enkelt: Alla dessa riksdagsledamöter har i konsensus underordnat sig ideologin kulturmarxismen och är kulturmarxister, därför att de alla med regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen administrerar det mångkulturella samhällsexperimentet".

Regeringen har ingått uppgörelser med Miljöpartiet i frågor som rör migrationspolitiken. Reinfeldt har flera gånger tagit ställning mot främlingsfientlighet. I en intervju i DN (111209) beskrev han dessutom Sverigedemokraterna som "ett högerextremt parti som bygger sin syn på verkligheten på främlingsfientliga uppfattningar." Sådana uttalanden har bidragit till de främlingsfientligas syn på Reinfeldt som en "svenskfientlig landsförrädare".

Länge har vänstern varit den tydliga symbolerna för "landsförräderi" och "svenskfientlighet" inom intoleranta grupper. I takt med ett allt längre regeringsinnehav för Alliansen är det inte märkligt att fiendebilderna från intoleranta partier och grupperingar förändras.