Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Leif Liljestrand har varit ansvarig utgivare för internetsidan "Bibeltemplet" medan Göran Jonsson stått bakom det nazistiska partiet Nationalsocialistisk fronts nättidning. På båda nätsidorna har publicerat texter med grovt kränkande innehåll riktat mot homosexuella och zigenare.

På Bibeltemplet har en person bland annat skrivit att homosexuella skulle hängas på pålar på stadens torg och krävt dödsstraff på homosexuella. Texten har fått ligga kvar på hemsidan trots innehållet.

På den nazistiska hemsidan har det publicerats artiklar där det argumenterats att de som stödjer människors rätt till homosexuella relationer i förlängningen också stödjer pedofili, incest, nekrofili och tidelag. I artikeln "Kraftig ökning av zigenare att vänta" citerat ett gammalt lexikon som hävdat att "zigenare" i huvudsak livnär sig på stölder och tiggeri. Och vidare att de är av en "utpräglad parasitkaraktär" med "en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete".

RFSL protesterar

Sören Juvas, förbundsordförande på Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL, upprörs över dagens domar. I ett pressmeddelande säger han att RFSL har svårt att se uppmaningar till att hänga upp bögar på pålar på stadens gator inte kan uppfattas på något annat sätt än som en uppmaning att döda.

– Den stora frågan för oss nu är vad som egentligen är hets mot folkgrupp. Finns det något i Sverige som Högsta Domstolen kan anse vara hets mot folkgrupp, det räcker uppenbarligen inte att uppmana till kollektiva mord, fortsätter Sören Juvas.

Dagens domar innehöll skilda meningar mellan justitieråden. Två av justitieråden ansåg att uttalandena borde ha fällts för hets mot folkgrupp och att det inte går att enbart hänvisa till Europadomstolens gränsdragningar för var yttrandefriheten går.

– Det är uppenbart att Högsta Domstolen inte är eniga i tolkningen och frågan bör föras vidare till Europeisk nivå ett klargörande, avslutar Sören Juvas.