Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På tisdagen meddelade Nationell Idag att de begärt konkurs efter att de inte lyckas nå tillräckligt med prenumeranter.

2010 skapade Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag stora rubriker då det stod klart att den beviljats presstöd. Att tidningen beviljades presstöd sågs som en stor seger i den högerextrema miljön. Samtidigt framfördes kritik mot presstödsnämnden. Den dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth öppnade upp för att se över nämndens regelverk. Martin Ahlquist, chefredaktör på Fokus avgick i samma veva från presstödsnämnden, med motiveringen att han inte kan medverka till att "skattepengar finansierar rasism".

Nationell Idag har fortsatt att beviljas presstöd på miljonbelopp år efter år. Internt har det dock fungerat sämre för tidningen. 2012 utbröt en maktkamp om tidningen. Chefredaktören Vavra Súk sparkades. Súk anklagades för att ha förskingrat pengar. I en motoffensiv inledde Súk ett tvistemål mot Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson som han anklagade gått över sina befogenheter. Súk menade att Abramsson inte hade befogenhet att sparka honom, då Súk själv satt i Föreningen Nationell Idags styrelse, som äger tidningen.

Vavra Súk tog sedermera med sig stora delar av Nationell Idags redaktion och startade tidningen Nya Tider, en tidning som konkurerade med Nationell Idag och som även beviljats presstöd.

I februari i år släppte Nationaldemokraterna, strax innan partiet upphörde, kontrollen över Nationell Idag. Tidningen köptes av Björn Herstad som klev in som ordförande. Herrstad var tidigare aktiv i Nationaldemokraterna och ledare för partiets ungdomsförbund i Värmland. 2003 var han med och bildade den högerextrema tidningen Folkets Nyheter.

Under Herstads ledning trädde den uteslutne sverigedemokraten Patrik Ehn in som chefsredaktör. Ehn har efter utträdet ur Sverigedemokraterna blivit en profil i den rasideologiska så kallade identitära-rörelsen, även andra högerextrema aktörer som Patrik Forsén i Nordisk ungdom kopplades till tidningen. Tidningen började beskrivas som "oberoende sverigedemokratisk" och framträdande blev en kritik mot Sverigedemokraternas nuvarande ledning och ett stöd för partiets så kallade bunker eller tradionalistiska falang.

Det nya projektet med Nationell Idag blev dock kortvarigt då Björn Herstad drog sig ur.