Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Alternativ för Tyskland (Alternative für Deutschland, AfD,) bildades i februari 2013 av en grupp ekonomer och akademiker. Partiledare Bernd Lucke har tidigare bland annat agerat rådgivare för världsbanken. Talespersoner för partiet är även Frauke Petry och Konrad Adam. Partiet driver framförallt frågan om att slopa Eurosamarbetet. Som ett led i att bredda sin politik har invandringsfientlighet och intolerans tagit en allt större plats i retoriken.

"En invandring till den tyska välfärden, även från länder inom EU avisas helt", står det i partiprogrammet. Barn- och bostadsbidrag ska ges till invandrare som betalat "betydande skatter eller sociala avgifter". AfD förespråkar också att asylsökande i första hand ska få hjälp i "närområdena". I partiprogrammet står om "familjen" att "äktenskap mellan man och kvinna är familjepolitiskt önskvärt"

Partiets ledare Bernd Lucke har offentligt tagit avstånd från högerextremism och motsätter sig beskrivningar om att hans parti skulle vara populistiskt. Samtidigt har partiet fått kritik just för att vara populister och för att flirta med högerextrema väljare. Det har också pågått interna strider om vilka partiet ska samarbeta med i Europaparlamentet, där bland annat ungdomsförbundet drivit på för ett samarbete med det högerpopulistiska brittiska partiet UKIP.

Ett tidigt exempel på AfD:s flirtande med högerextrema väljare är hur partiets Facebookgrupp användes. Där förekom officiella uppdateringar med en retorik som enligt kritiker anammade en högerextrem världsbild, vilket bland annat Der Spiegel rapporterade om. Partiledaren Bernd Lucke försvarade inläggen med yttrandefriheten och allas rätt att använda "starka ord". Men efter rapporteringen tonade AfD ned retoriken i Facebookgruppen.

För AfD är en negativ beskrivning av migration central i kritiken mot EU. Lucke har bland annat hyllat den schweiziska folkomröstningen om att riva upp avtalet med EU om fri rörlighet. Invandring kopplas ihop med kriminalitet, arbetslöshet och bidrag. 2013 kallade Lucke invandrare för "drägg" som i Tyskland kommer att leva på bidrag. Senare bad Lucke om ursäkt för "ordvalet" och hävdade att han försökt förklara att han vill rädda invandrare från att bli "drägg", rapporterarade Financial Times.

Partiets europaparlamentariker Beatrice Amelie Ehrengard von Storch hävdade 2014, enligt The Independent, att den sociala välfärden för tyskar är hotad. "Vi tyskar kommer att tvingas försörja arbetslösa spanjorer", sa hon.

I flera delstater har tysk identitet, antimuslimska budskap och invandringsfientlighet varit centrala inslag i året valrörelse. I Sachsen har partiet krävt folkomröstningar för byggen av moskéer med minirater. Ett annat krav är att invandrare från "tredje världen" inte ska få söka asyl i Tyskland utan på europeiska ambassader i sina hemländer. En annan viktig fråga för AfD i Sachsen är hårdare kontroller för abort för att fler tyska barn ska födas. I Thüringen hävdar ledaren i AfD att den tyska identiteten är döende på grund av invandringen. En tidigare medlem i AfD har uppgett att hon lämnade partiet efter att hon förbjudits delta på "mångkulturella tillställningar". Till TV-programmet Monitor sa hon att partiledare Bernd Lucke förlorat kontrollen över AfD och menade att partiet tagits över av högerextremister.

2014 uppmanade det tyska antimuslimska Frihetspartiet sina väljare att rösta på AfD i delstatsvalen. Frihetspartiet skulle i stället bara koncentrera sig på kommunval. Stödet välkomnades inte av AfD:s partiledare Lucke. Han kritiserade Frihetspartiet för dess muslimhat.

Alternativ för Tysklands klargörande inför EU-valet om vilka partier de tänkt samarbeta med i Europaparlamentet ledde till interna strider. Det handlade om att partiledare Bern Lucke distanserade sig från det brittiska högerpopulitiska partiet UKIP. Lucke har bland annat uppgett att han tackade nej till ett möte med UKIP:s partiledare Nigel Farage.

Beslutet var inte helt förankrat. I januari 2014 rapporterade Reuters att företrädare från AfD träffat Nigel Farage, som beskrev mötet som produktivt. I mars 2014 bjöd AfD:s ungdomsförbund in Farage som gäst till Köln. På mötet deltog AfP:s ordföranden i delstaten Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell. Han lämnade nyligen AfD:s partistyrelse efter en maktkamp, uppger Die Welt. Pretzell fortsätter dock sitt arbete för partiet lokalt.

Väl i Europaparlamentet anslöt sig AfD till EU-gruppen Europeiska konservativa och reformister, där bland andra Dansk Folkeparti och Sannfinländarna ingår, men även David Camerons Konservativa parti.

AfD har snabbt vunnit valframgångar. I valet till tyska förbundsdagen 2013 misslyckades partiet precis med att klara femprocentspärren för att komma in. Partiet fick 4,7 procent. I EU-valet tidigare i år vann Alternativ för Tyskland sju mandat med ett väljarstöd på strax över sju procent. Lokalvalen innebar också ett genombrott med ett stöd på mellan nio och tolv procent i delstater som Sachen, Thüringen, Brandenburg och Hessen.