Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den massiva klockan "The Goring Bell" har stått på ett podier av röda tegelstenar vid ett krigsmonumentet i kommunen Tumlauer-Koog i Norra Tyskland sedan 2008. Under tre år tycks ingen ha uppmärksammat klockan eller bemödat sig att läsa plakatet som stod bredvid den. Detta ändrade sig när en turist skrev till Peter Harry Carstensen som är guvernör i delstaten Schlswig- Holstein för att informera honom. Carstensen svarade genast genom att skriva till den lokala borgmästaren Christian Marwig för att kräva att klockan skulle tas bort, rapporterar Der Spiegel.

Efter att Göring besökt kommunen 1935 skänkte nazistorganisationen Reichsnährstand klockan "The Goring Bell" till kommunen som en hyllning till Göring. Inskriften på klockan lyder "Tyska jordbrukare är den eviga källan till det tyska folket".

Klockan placerades i ett torn och var ursprungligen tänkt för att varna samhället mot översvämningar och bränder, men istället ringde man i klockan varje gång ett barn föddes i kommunen. 2008 var klockan i så dåligt skick att den byttes ut mot en ny. Klockan placerades då vid krigsmonumentet.
På ett plakat bredvid klockan löd första meningen "NSDAP har regerat sedan 1933". Texten fortsätter med att beskriva den nazistiska ideologin om "blod och jord" och berättar hur ideologin har påverkat Tumlauer-Koog. Texten avslutas med "vi följer inte den här ideologin längre, men vi måste acceptera den som en del ur vår historia".

På plakatet nämns inte Förintelsen eller andra brott som begicks av nazisterna. Inte heller namnges Göring och inte heller står det att han var ansvarig för att inrätta det första koncentrationslägret.

Warwig anser själv att första meningen i plakatet är "olyckligt" men hävdar att det inte är nödvändigt att mer kraftfullt ta avstånd från den nationalsocialistiska eran eller beskriva dess historia. Borgmästaren sade sig själv inte förstå uppståndelsen men lydde guvernörens önskemål genom att ta bort klockan från platsen. Nu är klockan placerad i ett lager.