Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

James Waite blev 14 år. Han mördades på kärleksudden utanför Sollentuna. En 16-åring sitter häktad som misstänkt för mordet och utredningen går framåt. Under tiden som polisen sökt efter motiv och lägga ihop pussel om vad som hände på lördagskvällen den elfte september så var högerextremister snabba med att utnyttja mordet för att ena sina grupper. Nationaldemokraterna använde det till att sammankalla till en demonstration som skulle hållas en vecka senare. Notisen på hemsidan ändrades åtskilliga gånger, men från början stod det klart att det var Nationaldemokraterna som var arrangör. Runt om på diskussionsforum så väckte det ont blod hos många nationalsocialister som ansåg att ND gjorde allt för att splittra den nationella rörelsen då Salemfonden hade kallat till en annan demonstration som skulle hållas en timme tidigare. Nationaldemokraterna var först med att lägga upp demonstrationstid, men fick i sista minuten ändra sig och rätta in sig i ledet.

En första samling
Dagen efter mordet hölls en första samling i området vid mordplatsen, 200-300 deltog. På plats fanns ett fåtal personer från Nationaldemokraterna. Robert Vesterlund från Info-14 höll tal. Veckan som följde bedrevs en hård propaganda på de högerextrema hemsidorna. Allt som kunde minska antalet besökare attackerades som propaganda från de etablerade massmedierna. Precis som i Salem driver de tesen att politiker och journalister indirekt är ansvariga för mordet på James Waite då det mångkulturella samhället ligger till skuld.

Svenska Motståndsrörelsen skrev att ”regimens kriminella politik [lett red. anm.] till att ännu en ung människa fick betala med sitt liv på mångkulturalismens blodiga altare.”

Nationalsocialistisk Front hävdade att etablissemanget inte sörjde den 14-åriga killen i sin första artikel där de skrev en retorisk fråga.

”Anser du 14-åringens död ett acceptabelt offer liksom det politiska och massmediala etablissemanget?”

Nationaldemokraterna var först bland de nationella sidorna att skriva om mordet och menade att massmedia dolde de verkliga orsakerna till mordet.

ND såg sin chans
Sedan splittringen i Nationaldemokraterna, som slutade med att halva partistyrelsen avgick, så har det gått stå i ND. Inga utåtriktade aktiviteter utan mycket kraft har gått åt att hantera den interna situationen. Brist på personal till kansliet har lett till att det stått obemannat flera gånger. En sak har retat upp många nationalsocialister när det gäller Nationaldemokraterna. Avdelningen i Haninge som har två kommunala mandat lämnade i början av året in en motion om åtgärder mot antisemitism. Motionen undertecknades av partiordförande Anders Steen och f.d. seniorledaren Harry Edlund. Steen har berättat för Expo att man måste se den motionen tillsammans med två andra. Steen hävdade att det var tillåtet för muslimer att hetsa mot judar, men inte för etniska svenskar och att det var ett yttrandefrihetsproblem i grunden. Motionen syftade dock till att ge pengar till ett projekt som skulle leda till informationskampanjer i skolan för att komma till rätta med antisemitismen. Nationalsocialistisk Front är de som gått hårdast åt ND och menar att de sålt ut sig för att få ännu mer makt. NSF ser också en chans i att vinna tillbaka medlemmar som gått till ND under åren. Info-14 har också skrivit om saken och hänvisat till NSF:s artikel.

Mordet på James Waite blev en möjlighet för ND att återta rodret i den nationella rörelsen – men gick om intet när Salemfonden kallade till en minnesstund som inte hade partianknytning.

Den 15:e september hade ND partistyrelsemöte och där beslutades det att man skulle lägga ned sin egen manifestation och ansluta till Salemfondens. Det var också uppenbart ute i Sollentuna att det inte hade sett bra ut för ND om de marscherat med enbart 30-talet deltagare. Normalt har ND de senaste åren vid demonstrationer lockat åtminstone 100 personer och det hade blivit tydligt hur decimerat partiet för tillfället är.

Familjen vädjade förgäves
James Waites familj fick ingen tid för att sörja innan den nationella rörelsen använde hans namn i sin propaganda. Bara någon dag innan marschen gick familjen tillsammans med kommunens partier så gick man ut med ett enkelt uttalande.

”Det är med bestörtning vi tagit del av uttalanden och uppmaningar från olika främlingsfientliga organisationer i samband med James Waites död. Från familjen, med stöd av Sollentuna kommun, vill vi uppmana dem som vill hedra minnet av James Waite att inte delta i någon av de manifestationer som kommer att anordnas av främlingsfientliga grupperingar. James namn ska aldrig förknippas med någon form av våld.”

Den nationella rörelsen fick det snabbt till att det var media som tvingat fram ett avståndstagande. Samma sak menar rörelsen har hänt i fallet med Daniel Wretström. Uttalandet från familjen Waite verkar dock ha fått effekt på antalet som valde att delta på demonstrationen i lördags. I kombination med stora insatser från polis, socialtjänst, nattvandrare och kyrkan blev det en lugn tillställning.

Samlingen påbörjas
Klockan fyra på lördagen, en vecka efter mordet, började högerextremister att samlas vid Norrvikens pendeltågstation. Runt 500 personer kom. På plats hölls en tyst minut av Jonas de Geer innan han höll tal. Efter det gick demonstrationståget upp till mordplatsen. Ett podium bars av medlemmar ur Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom. En av dem deltog tidigare i år vid en grov misshandel av en ung invandrarkille. Misshandeln var så grov att ynglingen hamnade i koma.

Demonstrationen gick lugnt tillväga och det gjorde också de antirasistiska demonstrationer som hölls samma dag. I Sollentuna samlades ett hundratal under namnet ”Sollentunabor mot rasism”. På Sergels Torg höll Ungdom mot rasism en demonstration där Gustav Fridolin, riksdagsledamot för mp, och Tove Fraurud, ordförande Ung Vänster, talade. Polis ingrep mot militanta antifascister som skulle hålla demonstration i Kungsträdgården. Till slut gick deras tåg mot Södermalm.

Ny manifestation till helgen
Sollentuna Kommun valde på inrådan av polis att inte delta i några manifestationer samma dag som högerextremisterna höll sin demonstration. Istället har man nu utlyst till en samling lördagen 25 september. Bakom står alla kommunens partier och kommunen mot våld och rasism. Medverkar vid demonstrationen gör bland annat justitieminister Tomas Bodström.