Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den årliga rapporten från Israels demokratiinstitut visar på vissa förbättringar av läget i landet. Graden av pressfrihet har stigit och institutet kan se en ökande insikt bland medborgarna om att den arabiska befolkningen i landet drabbas av diskriminering och rasism.

Rapporten visar också att andelen judiska israeler som stödjer lika rättigheter mellan araber och judar är fler än året innan, liksom andelen som accepterar arabiska partier i regeringen. Men toleransen är fortsatt mycket låg.

Endast 64 procent av Israels vuxna judar ställer sig bakom kravet på att ge araberna lika rättigheter i landet. Bland ungdomarna stöds kravet av färre än hälften.

En majoritet av Israels judiska befolkning vill inte låta den arabiska befolkningen få politiskt inflytande i Israel. Bara 45 procent av de vuxna och 28 procent av ungdomarna kan acceptera arabiska partier i regeringen. Tre av fyra, så många som 77 procent, anser att viktiga beslut för Israel kräver en specifik judisk majoritet. Vilket i praktiken innebär en begränsning av demokratin efter etniska kriterier.

60 procent av de vuxna judarna stöder också en politik som syftar till att de arabiska medborgarna ska lämna Israel.