Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det finns många sätt att tolka Sverigedemokraternas framgångar i förra årets val. Det finns de som talar om ett växande missnöje eller en revanschlusta från globaliseringens förlorare. Men vad vi i första hand har fått se är hur intoleransen och rasismen i det svenska samhället har fått en röst i riksdagen. Man kan kalla Sverigedemokraterna vad man vill. Faktum kvarstår. Partiets väljare är i stor grad motståndare till ett öppet och tolerant samhälle. Skolungdomar som gillar partiet hyser intoleranta attityder i större grad än vad andra partiers unga sympatisörer gör.
Att Sverigedemokraterna nu nått riksdagen är en väckarklocka. Det är inte partiet i sig som är det stora problemet. Utmaningen är att komma åt de attityder som bär upp partiet. Utmaningen är att våga tala om intolerans som ett samhällsproblem .
Lyckligtvis tycks allt fler förstå det.

Regeringen, med integrationsministern Erik Ullenhag i spetsen, har under året inlett ett arbete för att skärpa kampen mot främlingsfientlighet och intolerans. Det är bra och helt nödvändigt initiativ. Än så länge är arbetet i sin linda. Några huvuddrag kan ändå anas.
I dagens Svenska Dagbladet pekar Ullenhag ut skolan som en "central arena". Regeringen har också inlett ett arbete med att skaffa sig en ordentlig översikt av de åtgärder som redan i dag görs och den kunskap som finns på området.

I dagarna har dessutom tankesmedjan Fores presenterat den högaktuella studien "Lokal bekämpning av främlingsfientlighet". Genom att studera kommuner där Sverigedemokraterna gått bakåt försöker författarna se vilka faktorer som gör att stödet för en främlingsfientlig politik minskar. Redan här finns några av svaren som regeringen söker efter. Fores slutsatser utgår förvisso från de specifika kommunerna men kan ändå fungera som ledstjärnor i ett fortsatt antirasistiskt arbete.
* Främlingsfientliga partier ska behandlas på ett byråkratiskt korrekt sätt för att minska deras möjligheter att utmåla sig som martyrer.
* De andra partierna ska inte överge höger-vänster-konflikten, och inte heller anamma främlingsfientliga partiers beskrivningar av verkligheten.
* Den viktigaste slutsatsen är att det är det civila samhället som har den största möjligheten att påverka. Genom att höja rösten och protestera mot de främlingsfientliga krafterna går det att trycka dem tillbaka.

Att förfäras över rasism och intolerans är en sak. Men för att förändra situationen behöver vi ställa oss frågan vad som faktiskt går att göra. Det är inte första gången en regering vill ta krafttag mot främlingsfientlighet. Mot bakgrund av förra höstens valresultat måste de tidigare ansträngningarna ses som ett misslyckande. Men kanske ser vi något annat nu.
Kanske ser vi början på en trend där fler aktörer försöker bli mer konkreta i det antirasistiska arbetet.
För precis som Fores studie visar, det stora ansvaret ligger på civilsamhället. Nu handlar det om att hitta verktygen. För att sedan agera.
Det ansvaret har jag.
Det ansvaret har du.