Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Antalet deltagare i årets marsch är cirka 1400 personer. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. En orsak kan vara att Salemmarschen blivit mer radikaliserad - arrangörerna har i år haft en hårdare attityd till vad marschens budskap är, deltagarna måste därför göra ett hårdare politiskt ställningstagande.

En annan orsak är att Nationaldemokraterna har splittrats och partiet har stängts ute från marschen.

Flera olika länder finns representerade i marschen i Salem - bland deltagarna finns folk från Tyskland, Norge, Polen och Estland.