Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under år 2010 anmäldes det 160 hatbrott mot muslimer. Det är en ökning på drygt 50 procent jämfört med föregående år då 107 hatbrott anmäldes. Det ökade antalet hatbrott kan bero på politikers och aktivisters motstånd mot en moské som ska byggas vid Ground Zero i New York, platsen där 11 september-attacken skedde, skriver den amerikanska tidningen Hufftington Post.

Hatbrottsstatistiken från FBI har sedan 1992 byggt på frivilliga uppgifter från brottsbekämpande organ runt om i landet. Antalet brott som FBI redovisat har stadigt legat på mellan cirka 6000 till 10.000 hatbrott per år.

FBI:s siffror ifrågasätts av det statliga organet Bureau of Justice Statistics som menar att genomsnittet ligger på cirka 191.000 hatbrott per år. Deras rapport, från 2005, är baserad på en analys av tre och ett halvt års mätdata från National Crime Victimization Survey (NCVS).

Men det finns flera orsaker till att mörkertalen är stora i FBI:s statistik. Polisen kan ha missat att ange ett brott som hatbrott. Polisen rapporterar inte heller hatbrottsstatistik till myndigheter och därav kan myndigheterna inte ge FBI korrekta uppgifter, rapporterar organisationen Southern Poverty Law Center.