Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nationaldemokraterna har i det senaste nummer av tidningen Nationell Idag en helsidesannons för Frimodig Kyrka inför kyrkovalet. Annonsen kommer dock som en nyhet för Frimodig kyrka.

– De är ett meningslöst flörtande, säger Jan Erik Amilén, som företräder Frimodig kyrka.

Jan Erik Almilén säger att även Sverigedemokraterna har försökt att närma sig dem, men de ger även dem kalla handen.

– Det är tydligt att de försöker legitimera sin insats med lite klassiska värderingar. Det är det här med fädernas kyrka, och att det ska vara skolavslutning i kyrkan. Det är visserligen hedervärda positioner. Men jag får inte alls ihop det med deras människosyn.

– Vi har i våra led mycket aktiva personer som varit mycket aktiva med att hjälpa flyktingar och till och med härbärgera flyktingar i kyrkan. Det finns ett helt annat synsätt på invandring och svaga människor hos oss. Vi är långt ifrån varandra i de delarna. När man känner en familj och känner till deras levnadshistoria vem kan då döma den som vill hjälpa en människa, säger Amilén.

Frimodig kyrka är ett kyrkoparti som vill avpolitisera kyrkan och som uppger att de står för "traditionella kristna värderingar". Partiet motsätter sig samkönade äktenskap. Tidigare motsatte sig även partiet kvinnliga präster, ett krav de inte längre driver.

Nyligen skrev den sverigedemokratiske kyrkopolitikern Axel W Karlsson en debattartikel i Nationell Idag. Partiet har inte vidtagit några åtgärder mot honom. Nationell Idag annonserar även för Sverigedemokraterna inför kyrkovalet.