Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har under de senaste åren präglats av konflikten mellan förnyare och veteraner. Veteranerna som består av gamla medlemmar i partiet har allt mer fått se sina positioner tryckas tillbaka av förnyarna. I och med det helgens partistyrelsemöte har förnyarna tagit ännu ett steg framåt. Partiets verkställande utskott består nu av partiledaren Mikael Jansson och David Lång, som båda tillhör traditionalisterna, och Björn Söder och Jimmie Åkesson som tillhör förnyarna.

Jonas Åkerlund, pressekreterare för Sverigedemokraterna, menar att den låsta situationen mellan de två fraktionerna inte kommer att påverka partiarbetet.
– Det finns skillnader mellan de två lägren i till exempel taktik och strategi, men vi har alla samma vision om vad vi vill med partiet. I sakfrågorna tror jag till och med att detta kan vara positivt.

Utöver de fyra ledamöterna i VU har partiet dessutom tillsatt den nye partisekreteraren Jan Milld som ständigt adjungerad. Han kommer inte att ha rösträtt men får tillträde till alla möten. Jan Milld har vid tidigare tillfällen riktat hård kritik mot den bristande interna demokratin inom Stockholmsdistriktet. Jonas Åkerlund menar att Jan Millds plats i verkställande utskottet är ett försök att ge partisekreteraren större insyn i partiet.
– Vi vill utöka partisekreterarens uppgifter och detta är ett sätt att, utan att göra VU svårhanterligt, ge partisekreteraren insyn.