Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De båda 26-åringarna är tidigare kända i nazistiska kretsar och har deltagit i aktiviteter med Blood & Honour och Nationalsocialistisk Front, NSF. Men nu verkar de delvis ha sadlat om.

Jordbrukaren berättar under rättegången hur han den 5 april i år satt hemma på gården och tittade på TV med sin hustru när en bil körde in på ladugårdsbacken.
När han gick ut såg han två män som han aldrig tidigare träffat. De sa till honom att de köpt en skuld från ett företag och att de nu hade i uppdrag att inkräva 50000 kronor av jordbrukaren.

Underströk med hot
- Du har gård och familj, det kan man göra grejer med, ska en av 26-åringarna upprepat gång på gång under samtalet för att understryka att det var bäst att jordbrukaren betalade.

Några dagar senare ringde en av 26-åringarna upp jordbrukaren och upprepade kravet på 50000 kronor. Men då hade jordbrukaren ringt polisen som hade installerat en avlyssningsanordning på gården. Under rättegången spelades det avlyssnades samtalet upp när den ena 26-åringen förklarar för jordbrukaren att ”vi vet vem du är och var du bor och nu är det allvar”.

Erkänner
De båda 26-åringarna har erkänt brott. De berättade under rättegången att de fått i uppdrag av en person att driva in skulden. Lyckades de skulle de få dela på 40 procent av summan. Resterande 60 procent skulle gå till den person som ingen av de båda ville avslöja.
En av 26-åringarna berättade att han kände sig ”som ett stort jävla fån” när han stod framför jordbrukaren och krävde honom på pengar. Han säger att han tog uppdraget eftersom han vid tillfället var helt pank. Han var desperat och behövde pengar.

Samhällsfarlig brottslighet
Kalmar tingsrätt skriver i sin dom att den brottslighet som de båda 26-åringarna gjort sig skyldiga till är ”förhållandevis väl planerad” och att det är en brottslighet som tingsrätten betecknar som samhällsfarlig.

Den ena av 26-åringarna dömdes i mars 2003 för hets mot folkgrupp. Han var medlem i Nationalsocialistisk front under 1990-talets sista år. Detsamma gäller hans jämnåriga kamrat.