Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Till att börja med måste man se publiceringen av bilderna i sitt rätta sammanhang. Ända sedan det danska valet 2001, då Dansk Folkeparti med buller och bång slog igenom med sin islamfientliga politik, har muslimer varit en utsatt grupp i samhället. Det politiska etablissemanget har steg för steg anpassat sin politik efter Dansk Folkepartis syn flyktingfrågor och islam.

Danskheten har cementerats till en nostalgisk vanföreställning om det gamla goda gemytliga Danmark utan problem. Den nya danska identiteten har gjort att alla som inte passar in gör bäst i att anpassa sig. Alternativet är att leva som en ständig påminnelse av motsatsen till danskheten. De som anses vara mest avvikande och omöjliga att göra till danskar är muslimer. Den muslimska gruppen lever under hård press och deras sätt att leva ifrågasätts hela tiden – inte bara av ett parti, utan av hela det politiska etablissemanget.

När Jyllandsposten valde att publicera bilderna på Mohammed var de medvetna om den danska synen på muslimer. De var medvetna om att de spelade med i ett politiskt spel, i grunden regisserat av Pia Kjaersgaard. Med detta som bakgrund kan man konstatera att det var olämpligt att publicera bilder där Mohammed framstår som våldsam och kvinnoförtryckande.

Ta reaktionerna på allvar
Vad man än tycker om publiceringen kan man däremot aldrig acceptera de hot som uttalats mot Jyllandspostens redaktion. Däremot måste man vara lyhörd när svenska muslimska företrädare förklarar att de känner sig kränkta. Det är reaktioner som vittnar om en allvarlig situation där muslimer upplever ett utanförskap och en utsatthet. Det är reaktioner som måste tas på allvar. De går inte att vifta bort genom att enbart hänvisa till Jyllandspostens rätt att publicera bilderna.

Gyllene läge för rasister
I den efterföljande debatten har det höjts röster mot muslimernas ovilja att anpassa sig till den västeuropeiska yttrandefrihetens tradition. Det är en förenklad problembeskrivning som erbjuder rasistiska grupper en unik möjlighet.

Under flera år har Dansk Folkeparti i yttrandefrihetens namn spridit hätsk propaganda riktad mot muslimer. Nu planerar Sverigedemokraterna att i sitt kommande nummer av sin tidning SD-kuriren publicera inskickade avbildningar av profeten Mohammed. Syftet är uppenbart. Genom att provocera fram protester hoppas de nå en situation där de kan ställa yttrandefriheten mot muslimers reaktioner – i förlängningen Sverige mot Islam. De vill skapa en situation där väljarna kommer att få välja mellan Sverigedemokraterna som vill behålla yttrandefriheten eller islam som vill krossa den. Så enkelt är det inte.

Yttrandefriheten är begränsad. Det är till exempel inte tillåtet att hetsa, hota och förtala. Men även när högerextrema grupper håller sig på rätt sidan lagen går det att protestera mot vad de säger. Yttrandefriheten erbjuder inte bara möjligheten att avbilda profeten Mohammed, den innebär också möjligheten att kritisera och granska syftet med bilderna.