Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Förintelsen skulle minneshållas i Hässleholm under fredagskvällen möttes besökarna av ett fåtal aktivister från Nationalsocialistisk Front (NSF) som delade ut propaganda. Nazisterna lämnade först efter att polis kallats till platsen.

Kultur Hässleholm hade bjudit den judiska sångerskan Jeanette Meyer till konserthuset. Strax innan konserten skulle börja var aktivister från Nationalsocialistisk Front (NSF) på plats med plakat och propaganda.

NSF har vid flera tillfällen tidigare protesterat i samband med högtidlighållande av Förintelsen och i samband med att överlevande har föreläst om Förintelsen. Genom att protesterna väcker avsky får ofta NSF ett stort utrymme i media trots att det ofta rör sig om mindre manifestationer. Något de själva inte är sena med att påpeka. På partihemsidan skriver NSF följande om manifestationen:

"Värt att nämna i sammanhanget är också den relativt omfattande, för att vara en så pass småskalig aktion i en liten stad, massmediala uppmärksamhet som nationalsocialismen erhöll genom aktionen."