Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är polisstyrelsen som tagit initiativet att driva ärendet om ett förbud av Nordiska motståndsrörelsens i Finland. Efter flera månaders förberedelse startade den rättsliga domstolsprocessen på tisdagen, rapporterar Yle.

– Vi vill få det prövat om organisationen bryter mot lagen. Enligt finsk rättspraxis kan en myndighet driva ett sådant här fall till domstol för att få frågan prövad, sa Timo Saarinen, vice rikspolischef som sitter i finska polisstyrelsen, när Expo intervjuade honom i januari.

Polisstyrelsen menar att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas eftersom det är en våldsam och rasistisk organisation som därmed inte borde åtnjuta rättsligt skydd av det finska samhället.

Om organisationen förbjuds så blir det olagligt för den att till exempel samla in pengar eller rekrytera medlemmar. Den får inte heller sätta upp klistermärken och sprida annan propaganda, rapporterar Yle. Ett förbud skulle enligt vissa sakkunniga även göra det svårt för nazisterna att arrangera demonstrationer.

Som Expo tidigare har rapporterat beslutade sig polisstyrelsen för att driva frågan om ett förbud för ungefär ett år sedan. Det var efter ett uppmärksammad dödsfall i anslutning till att Nordiska motståndsrörelsen var ute och spred sin propaganda i Helsingfors. En aktivist i Nordiska motståndsrörelsen dömdes senare till två års fängelse för grov misshandel. Åklagaren ville se ett längre straff och har överklagat den domen.

Flera bedömare tror att ett förbud kan vara kontraproduktivt. Jyri Rantala, kommunikationschef på finska Säkerhetspolisen (Supo) har tidigare sagt till Expo att ett förbud kan leda till att organisationer radikaliseras och går under jord. Även Esa Henrik Holappa som tidigare var ledare för den finska grenen av Nordiska motståndsrörelsen, men som sedan flera år tillbaka lämnat rörelsen och ideologin bakom sig, är tveksam till att ett förbud skulle få några reella konsekvenser.

– Reglerna som medlemmar i NMR förväntas följa gäller bara så länge organisationen kan agera lagligt. Om den inte längre kan agera lagligt så finns risken att organisationen hittar andra vägar, kanske ännu farligare och militanta, sa Esa Henrik Holappa till Expo.

På tisdagen tog tingsrätten i Pirkanmaa del av parternas respektive inlägg i målet. Nordiska motståndsrörelsen motsätter sig ett förbud och kräver ersättning för deras juridiska kostnader. Huvudförhandlingen förväntas ske under oktober.