Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Örebro tingsrätt dömde på fredagen Emanuel Lärkestål till dagsböter och villkorlig dom för hets mot folkgrupp. Åtalet rörde material som publicerats på Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront. Lärkestål var ansvarig utgivare för Nordfront mellan maj 2017 och juni 2018. 

Det material som Emanuel Lärkestål åtalades för rör i huvudsak fall där nazismen hyllats genom bilder på hakkors och Adolf Hitler eller genom texter och film. Tingsrätten menar att materialet ska ses som en kränkning mot bland annat gruppen judar. Några av de åtalade artiklarna betraktas i domen som kränkande mot homosexuella.

Tingsrätten hade totalt att ta ställning till 107 fall av hets mot folkgrupp. Det är ett av de största tryckfrihetsmål vi sett i en svensk domstol. Lärkestål fälldes för 61 av de 107 åtalspunkterna.

De punkter han friades för rörde i huvudsak bilder där Adolf Hitler eller hakkors inte syntes tillräckligt tydligt. Det betyder att Justitiekanslern, i egenskap av åklagare i målet, lyckades få gehör för sitt resonemang bakom åtalet. De 46 friade åtalspunkterna föll på teknikaliteter.

Förnekar brott

Emanuel Lärkestål förnekade under hela rättsprocessen brott, bland annat med hänvisning till att artiklarna publicerats långt innan han tillträdde. Rätten tar delvis hänsyn till den invändningen när det kommer till påföljden.

Från Nordiska motståndsrörelsens sida beskrivs domen som ett bakslag för JK – även om det såklart samtidigt medges att det är ett bakslag för dem själva. På ett sätt går deras resonemang att förstå.

Trots omfattningen av målet så landar slutsumman av dagsböterna på totalt 4000 kr. En summa som organisationen lär betala för Lärkestål. Hade Lärkestål dömts till fängelse så är tingsrättens bedömning att domen motsvarar cirka fem månaders fängelse.

Utslaget gynnar Nordiska motståndsrörelsen. Att vara ansvarig utgivare för organisationens hemsida har alltmer kommit att betyda att man agerar målvakt – den som får ta smällen när rättvisan slår till.

Tidigare domar

Samtliga personer som tidigare innehaft posten på Nordfront har fällts. Först var det Fredrik Vejdeland och sedan Martin Saxlind. Innan sajten fick namnet Nordfront och hette Patriot dömdes även Emil Hagberg för hets mot folkgrupp. Alla tre var och är centrala personer i NMR. Ledare som påverkar och driver den strikt hierarkiska organisationen framåt.

Efter domen mot Saxlind verkar taktiken ha förändrats. Ledargestalterna ska hållas fria och undvika få fällande domar på sig. Istället skickas relativt anonyma och mer okända aktivister fram på posten. Att de i realiteten inte har så mycket att säga till om får nog hållas för sannolikt.

Emanuel Lärkestål klev av som ansvarig utgivare som en konsekvens av åtalet mot honom. Han efterträddes av Markus Larsson. Larsson har under det senaste året vid NMR:s offentliga sammanhang agerat fotograf för Nordfront. Men i övrigt verkar han ha haft lika lite med NMR:s publicistiska verksamhet att göra som Lärkestål.

Frågan är inte om det kommer att spridas hetsklassat material på Nordfront igen, utan om när.

Markus Larsson hann knappt tillträda som ansvarig utgivare innan JK inledde en förundersökning mot honom. Återigen rör det sig om ett stort antal fall av hets mot folkgrupp, närmare 50 stycken.

Agerar målvakter

Att NMR även ser vinster med domen trots att Lärkestäl fälldes är inte så konstigt. Det går att locka aktivister att agera målvakter och ledande personer riskerar inga domar. Detta samtidigt som de låga böterna inte på ett märkbart sätt påverkar organisationen ekonomiskt.

Frågan som återstår är hur staten utifrån de här förutsättningarna ska lyckas stävja den hets och det hat som sprids via nätet? När det kommer till NMR så kommer utfallet knappt bli märkbart för dess följare. Möjligen lär det svida om de inte kan sprida bilder på sin idol Adolf Hitler lika lätt som tidigare.

Dessutom, att det alls ledde till åtal beror inte så mycket på rättsväsendets insats – utan på ideella krafter. Bakom anmälan står Juridikfronten. Det är de och en annan ideell förening, Näthatsgranskaren, som står bakom en lejonpart av anmälningarna.

Så det som ser ut som att rättsstaten tar krafttag mot NMR lär i själva verket inte förändra mycket. Ideella krafter ligger bakom åtalet. Och NMR:s ledning lär fortsätta att hetsa och sprida hat.