Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partiledaren Göran A. Oredsson och hans fru, tillika partisekreterare, Vera Oredsson har meddelat att de lämnar samtliga uppdrag i partiet. Samtidigt entledigas övriga funktionärer i partiet.

Göran A. Oredsson och Vera Oredsson ger inte längre några intervjuer. Men Göran Oredsson, som under en tid lidit av sjukdom, bekräftar i ett brev till Expo sitt beslut.

"Vi löser med årets utgång alla funktionärer från deras befattningar och medlemmarna får själva välja vilken rörelse de vill ansluta sig till.", skriver han.

På olika webbforum och hemsidor har det diskuterats om partiet ska läggas ned, eller om partiledningen kommer överlåta ledarskapet. Göran A. Oredsson som drivit partiet sedan det grundandes 1956 är dock tydlig med att partiet inte ska fortsätta.

Beslutades redan tidigare

Enligt Oredsson beslutades det redan i början av året att detta skulle bli partiets sista år. Personligen ville han dock lägga ned verksamheten tidigare, men övertalades att fortsätta.

"Redan efter 2006 års val och Sverigedemokraternas valframgångar ville jag att NRP skulle upphöra och kunde för framtiden utröna den ojämna kamp NRP skulle få utkämpa i jämförelse med de resurser till miljonbelopp som nu skulle stå till SD:s förfogande"

Lång och brokig historia

Nordiska rikspartiet har aldrig varit ett stort parti. Men som länk mellan dagens vit makt-grupper och mellankrigstidens nazister har de haft en viktig traditionsbärande roll. Den svenska vit makt-scenen hade förmodligen sett annorlunda ut om det inte varit för NRP.

Under de senaste åren har NRP:s partiverksamhet ökat något, men någon egentligt inflytande på vit makt-rörelsen har det inte haft sedan 1980-talet. Under 1960 och -70-talet personifierade dock partiet den svenska nazismen. Och många av vit makt-världens frontfigurer började sin politiska bana inom partiet.

Partiet grundades som Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund, men bytte efter en tid namn till Nordiska rikspartiet. Göran Assar Oredsson har, förutom några år på 1970-talet, då Vera tog över rollen, varit partiledare.
Hitlertyskland har stått partiets ideologiska förebild. Partiledningen har aldrig av taktiska skäl försökt att tona ned nationalsocialismen.

Våld och interna strider

Precis som alla andra nazistiska grupper har Nordiska rikspartiet lidit av inre strider. Men Göran och Vera Oredsson har aldrig förlorat makten över partiet.

Under perioder har NRP hamnat i mediernas blickfång.Det har framför allt rört sig om uppmärksammade demonstrationer och tillfällen när partiets aktivister varit involverade i brottslighet. På 1980-talet greps och dömdes ett stort antal aktivister för bland annat av mord, trakasserier, olaga hot, misshandel, bombattentat och skadegörelse.

Förlorar i betydelse

På 1980-talet växte det fram en ny vit makt-rörelse i Sverige. Inspirationen hämtades från militanta grupper i Amerika och England. NRP började synas allt mindre och samlade allt färre anhängare. Den utåtriktade verksamheten har sedan dess successivt minskat till att bli närmast obefintlig. På nationaldagen i år anordnade partiet en mindre manifestation i Jönköping. Allt tyder på att det kom att bli partiets sista offentliga framträdande.

Men även om partiet definitivt upphör vid årets slut så stänger Göran A. Oredsson dock i inte dörren helt för politiken.

"Möjligen – men det är också bara möjligen – kan vi i framtiden utge Solhjulet [partiorganet] som oberoende nationalsocialistisk tidning med boklistor, kommentarer till dagspolitiken, debatt och insändare etc. etc., men därom som sagt inget beslut i dagsläget."

FAKTA: NRP år för år i urval:

1956: Göran Assar Oredsson grundar Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund.
1957: Namnet ändras till Rikspartiet.
1958: Solhjulet blir partiets symbol.
1960: Typografiförbundet inleder en bojkott mot partiet.
1961: Göran får böta 50 kronor för att ha yttrat "ni skulle till gaskammaren allihop, era djävla utlänningar" vid ett krogbesök.
1962: Göran gifter sig med Vera, som tidigare varit gift med nazistledaren Sven Olov Lindholm. Samma år utnämns Vera till partisekreterare.
1972: Paret Oredsson deltar i tv-programmet Sommarkväll. Hagge Giegert var programledare.
1973: Göran, Vera och Heinz Burgmeister (numera nationaldemokrat), åtalas för brott mot uniformsförbudet. De frias i domstol.
1974: Partiets lokaler i Stockholm vandaliseras, de misstänker att Demokratisk Allians (DA) ligger bakom attacken. Medlemmar ur NRP:s RAG-grupp kastar in en rökbomb i DA:s lokaler. En person förs till sjukhus med lungskador. Samma år kastas även rökbomb in på Chinabiografen i Stockholm som visade "Det våras för Hitler". Även denna gång låg RAG-medlemmar bakom attaentatet.
1975: Vera blir Sveriges första kvinnliga partiledare när Göran tar tjänstledigt för att skriva sina memoarer "Prisat vare allt som gjort mig hårdare". Samma år utbryter interna strider inom partiet.
1977: NRP röner uppmärksamhet i medierna. Efter ett slagsmål mellan raggare och assyriska invandrare i Södertälje sprider partiet ett flyblad där det bland att stod "Raggarnas instinkt skallar Sverige åt svenskarna".
1978: Göran återtar rollen som partiledare.
1980: Göran ger ut sina memoarer "Prisat vare allt som gjort mig hårdare".
1983: I samband med ett NRP-möte i Folkets hus i Göteborg attackeras mötesdeltagarna av upprörda motdemonstranter.
1985: NRP:s demonstration i Växjö möter ett massivt motstånd.
1985/86: En rad NRP-aktivister grips. Det rör sig om olika fall av mord, trakasserier, olaga hot, misshandel, bombattentat, skadegörelse med mera. Flera av aktivisterna döms senare. Som en konsekvens av domarna faller NRP:s lokalavdelning i Göteborg samman.
1989: RAG-ledaren Leif Larsson lämnar partiet och grundar Föreningen Sveriges Framtid.
1991: Göran håller tal vid firandet av Adolf Hitlers födelsedag för aktivister runt tidningen Storm.
1994: Vera ger ut boken "När flaggstängerna blommade", som berättar om hennes uppväxt i Tyskland under Hitlerregimen.
2008: Tillägg till "Prisat vare allt - som gjorde mig hårdare" ges ut. Även en nyutgåva av boken ges ut.
2009: Partiet håller en manifestation i Jönköping på nationaldagen.
2009: Partiledningen meddelar att partiet upphör 31 december.

Bildspel: Nordiska Rikspartiet