Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Partifederationen The Alliance of European National Movements består hittills av Ungerns Jobbik, Belgiens Front National, Italiens Fiamma Tricolore, Frankrikes Front National och Sveriges Nationaldemokraterna (ND), vars partiledare Marc Abramsson var på plats i den ungerska huvudstaden.

Enligt värdpartiet Jobbik, som fick tre mandat i valet till Europaparlamentet och är Ungerns tredje största parti enligt väljarundersökningar, sammanföll mötet medvetet med partiets sexårsjubileum såväl som högtidlighållandet av 1956 års revolt mot den stalinistiska regimen.

I ett pressmeddelande skriver ND att syftet med alliansen är att "inom ramen för EU motverka nyliberalismen och globalismen i västvärlden. (...) Federationens huvudsyfte är att samordna kampen mot den gemensamma fienden som manifestera (sic) sig i den internationella globalismen som hotar allas vår kultur och särart".

Registreras som parti

Jobbiks vicepresident Zoltan Balczo, ledamot av Europaparlamentet, berättade att alliansen "kommer att bli ett officiellt, europeiskt parti registrerat i Belgien eller Strasbourg." Förhandlingar ska enligt uppgift förekomma också med partier från Storbritannien, Österrike, Spanien och Portugal. I Nationaldemokraternas pressmeddelande hävdas det att British National Party (BNP) redan är medlemmar.

Trots de många informella kontakterna mellan europeiska extremhögerpartier, exempelvis vid festivaler och demonstrationer, har tidigare försök att enas i liknande nätverk misslyckats. Så sent som i somras reste BNP:s partiledare Nick Griffin utan framgång till Bryssel för att försöka samla ihop de sju partier och 25 ledamöter som krävs för att bilda en formell partigrupp i Europaparlamentet.