Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det israeliska parlamentet, Knesset, har med bred majoritet röstat igenom en ny medborgarlag som förhindrar palestinier som gifter sig med israeliska medborgare att bosätta sig i landet. Inhemska människorättsorganisationer, däribland Amnesty International och Human Rights Watch stämplar den nya lagen som rasistisk.

– Det här är en rasistisk lag som bestämmer vem som kan bo här enligt ett rasistiskt kriterium, säger Yael Stein, talesman för den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem till den brittiska tidningen The Independent.

Med den nya lagen nekas palestinier som gifter sig med en israelisk medborgare israeliskt uppehållstillstånd och medborgarskap. Om det "blandade paret” vill bo tillsammans tvingas de bosätta sig i de palestinska områdena eller flytta till annat land. De nya lagarna gäller enbart palestinier. Människor med annan etnisk eller nationell bakgrund som vill gifta sig med en israelisk medborgare har fortfarande rätt till israeliskt medborgarskap.

Amnesty International och Human Rights Watch skrev inför torsdagens omröstning ett gemensamt brev till Knessets ledamöter där de konstaterade att ”en lag som tillåter en sådan uppenbar rasdiskriminering på grund av folkgrupp eller nationalitet, otvetydigt kommer att bryta mot internationella lagar som gäller mänskliga rättigheter och överenskommelser som Israel har skrivit under och förbundit sig att upprätthålla”.

Lagen motiveras av att det enligt den israeliska högern funnits ett antal fall där palestinier som kommit till Israel genom familjeåterförening genomfört bombattentat.

Lagen genomdrivs samtidigt som människorättsorganisationer och den palestinska myndigheten kritiserar byggandet av en så kallad säkerhetsmur som ska skilja palestinier och israeler åt. Muren har kritiserats för att vara rasistiskt motiverad och för att ytterligare begränsa de palestinska medborgarnas rörlighet.

Förra året drog den israeliska regeringen efter internationella protester tillbaka ett lagförslag som skulle begränsa palestiniers rätt till ägande av jord i Israel.