Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den analysen gör Sova Center, en rysk NGO som sedan 2002 analyserar och informerar om utvecklingen av nationalism och högerextremism i Ryssland. Natalia Yudina från Sova presenterade analysen på en konferens om rysk maktanvändning i Tartu, Estland.

Det som hänt under det här året är att Putin-regimen i sin verksamhet har utarbetat en egen nationalistisk ideologi, en udda blandning av politisk nationalism och en "civilisations-nationalism" där den ryska civilisationen upphöjs till något annat och bättre än de värden som västvärlden står för.

Det utesluter inte en hel del etnisk nationalism. Men den ligger inte alls på samma nivå som när myndigheterna på våren 2013 oväntat satte igång en kampanj mot invandrare i bland annat Moskva och Petersburg. Polisrazzior och ökad förföljelse mot personer utan ryskt medborgarskap var ett inslag, men viktigare var att statstelevisionen ivrigt stödde och rapporterade om kampanjen. Det ledde till en ökning utan motstycke av den etniska nationalismen i Ryssland, med flera kravaller och oroligheter som följd. Efter ett halvår klingade det hela av, men då hade redan flera radikala nationalistorganisationer hängt på med egna razzior och "ryska rensningar".

Nu ser Sova en nedgång av det etniska våldet, men det är inte ickeexisterande. De preliminära siffrorna för 2014 pekar på hittills minst 114 offer för xenofobiskt eller nazistiskt våld under året. 19 av dem har dödats.

Konflikten med Ukraina har tvingat fram omprövningar och nya ställningstaganden bland ryska nationalister. Händelserna på Maidan sågs först som en opposition mot regeringen där radikala Högra sektorn spelade en stot roll. Senare utvecklades det till en konflikt mellan etniska ryssar och etniska ukrainare tillsammans med väst. Det är så läget ses nu, och även ryska nationalister som är kritiska mot Kremls politik stöder "vårt folk" i östra Ukraina. Men de flesta nationalistiska aktivisterna tillhör inte några organiserade politiska grupper och har inte heller någon enhetlig uppfattning i frågan.

Minst 200, kanske fler, nationalister slåss för "Nya Ryssland" i östra Ukraina. Men deras bakgrund och ideologi är mycket skiftande och få är organiserade. Man vet ännu mindre om de frivilliga som kämpar på Ukrainas sida men de flesta där är nazister.

Många som nu strider i östra Ukraina kommer snart att återvända till Ryssland. Med de erfarenheterna är drömmen om en "vit revolution" som rensar bort invandrarna mer sannolik för dem än tidigare. Regimens egen propaganda under krigshändelserna legitimerar också en sådan våldsanvändning.

Det är därför som Sova Center i sin analys ser det som en realistisk möjlighet att radikala högerkrafter som ett efterspel till kriget kan komma att intensifiera sin aktivitet hemma i Ryssland.