Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

År 2006 var det 62 stycken våldsamma aktioner mot muslimer i Nederländerna. År 2007 hade den siffran ökat till 82 stycken. I en rapport av Leiden Universitet och Anne Frankstiftelsen om landets högerextremistiska utveckling, visar det sig att den allmänna åsikten om muslimer blivit mer skeptisk. Antalet medlemmar i nynazistiska organisationer har även ökat från 40 till 400 personer från 2004 till 2008.

En slutsats från rapporten är att det finns en stark konflikt mellan yttrandefrihet och diskriminering. Det nederländska rättsväsendet har inte visat något större intresse för hatiska uttalanden på Internet. Stormfront och Holland Hardcore är två exempel på högerextrema forum där diskriminerande uttalanden förekommer. Många användare bär anonyma namn för att slippa bli igenkända.

Ett populistiskt parti som flera gånger gett negativa kommentarer om islam och muslimer är Frihetspartiet, PVV. Partiet leds utav Geert Wilders som blivit känd efter att i sin film Fitna från 2008 ha använt karikatyrbilder av Mohammed. Det gav en het debatt om var gränsen till yttrandefrihet skulle dras. Det blev här mer tillåtet att uttala en åsikt än tidigare. Samma karikatyrbild har tidigare gett stort liv åt yttrandefrihetsdebatten i Danmark.

Fientlighet mot muslimer

Att ha fientliga åsikter om muslimer blir allt mer accepterat i landet, enligt rapporten. Över hälften av alla skolungdomarna i Nederländerna mellan 14 och 16 år uppger att de har en dålig bild av muslimer och islam. Flera ungdomar har föräldrar med åsikten att muslimer utgör ett hot mot rättsäkerheten.

Rasistiskt våld förekom inte under flera årtionden efter andra världskriget i Nederländerna. Under 70-talet förändrades detta. Gradvis ökade sedan våldet på 80-talet och rasistisk grafitti, vandalism, konfrontationer och kränkningar blev vanligare. Under 90-talet förekom ett tjugotal attentat mot moskéer. I en undersökning svarade nästan var tionde person med utländsk bakgrund att de hade upplevt rasistiskt våld mellan 2004 och 2005.