Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Dråpförsök, misshandel, gömda vapenförråd, demonstrationer och attacker mot meningsmotståndare. Det är några av händelser som nazistiska grupper var inblandade i förra året.

Expos granskning av grupperna, Nationalsocialistisk front (NSF), Svenska motståndsrörelsen (SMR) och Info-14, visar att de under 2007 totalt genomförde 1 142 aktiviteter. NSF, som är den största av grupperna, stod för 68 procent av aktiviteterna och SMR för 24 procent. Info-14, med de till gruppen knutna så kallade fria eller oberoende nationalister, stod för åtta procent.

Propagandaspridning

Expos kartläggning delar upp de nazistiska gruppernas aktiviteter i fyra kategorier.
– Propagandaspridning, som flygbladsutdelningar och offentliga tidningsförsäljningar.
– Organiserad form av vandalisering, som affischeringar och klotter.
– Arrangerade interna aktiviteter, möten och spelningar.
– Offentliga manifestationer som till exempel Salemmarschen.

Den största delen, drygt 60 procent, av de nazistiska gruppernas 1142 aktiviteter bestod av propagandaspridning. Den näst vanligaste typen av aktiviteter var organiserad form av vandalisering, 30 procent. Arrangerade möten och spelningar stod för 4,5 procent av aktiviteterna och offentliga manifestationer för 3,5 procent.

Kampanj från NSF

Hos Nationalsocialistisk front, som var det mesta aktiva partiet under 2007, utgjorde kategorin propagandaspridningar den överlägset största andelen av partiets aktiviteter, hela 70 procent. En stor del av dessa genomfördes i samband med partiets kampanj för yttrandefrihet.

Organiserad form av vandalisering stod för 24 procent av partiets aktiviteter. Den resterande verksamheten var ungefär jämnt fördelad mellan arrangerade möten och spelningar och offentliga manifestationer.

Dömd för dråp

Såväl SMR som Info-14 har vid lika många tillfällen spridit propaganda som hållit på med vandalisering. I SMR:s fall har organisationens propagandaspridning och vandalisering varit 90 procent av gruppens totala aktivitet. Vid ett flertal tillfällen har propagandautdelningar urartat i våldsamheter. Vid ett tillfälle i Stockholm blev en person knivstucken. En medlem från SMR dömdes senare för försök till dråp för händelsen.

Info-14 har varit med och arrangerat tre spelningar – fem om Blood and Honour och Hammerskin Nation inkluderas i gruppens nätverk. En av Info-14:s spelningar var startpunkt för kampanjen Svensk Ungdom. Kampanjen vänder sig till elever på skolor runt om i landet. Info-14 har även besökt olika lokala aktivistgrupper i Västerås, Nyköping, Göteborg och Borlänge för att upplysa om fängelseorganisationen Gula Korsets verksamhet.

Stor spridning

I samtliga län förutom två, Kronoberg och Jämtland, har någon typ av nazistisk aktivitet utförts under 2007. Men skillnaderna mellan länen är stor. I Stockholms län, Skåne och Västra Götaland har aktiviteten varit frekvent, vilket ger en tydlig indikering om var dessa grupper är lokaliserade. Närmare hälften av samtliga 1 142 aktiviteter skedde i dessa tre län. Alla tre grupper har varit aktiva i Stockholms län och Västra Götaland, medan aktiviteten i Skåne till största delen
kan härledas till NSF

Störst spridning av aktiviteter i landet har NSF. I 18 av Sveriges 21 län har partiet utfört någon typ av aktivitet. Motsvarande siffror för SMR är 14 och Info- 14 tolv.

Trots att nazistiska aktiviteter i faktiska tal till stor del sker runt de tre storstadsregionerna, så är den även hög i andra län i förhållande till befolkningsmängden. Det gäller till exempel Västmanland, Östergötland, Kalmar och Värmlands län.

Enligt Johan Olsson, analytiker på säkerhetspolisens författningsskydd, har inte de nazistiska aktiviteterna ökat de senaste åren, men delvis ändrat karaktär. Våldet har blivit grövre med mer vapen involverade. Vanligast är att konfrontation uppstår mellan nazister och den autonoma vänstern.

– Det i sin tur har att göra med att der råder oenighet inom vit makt-miljön. Det har därmed funnits ett behov att höja sin profil. Tyvärr har några organisationer valt att göra fysisk kamp med meningsmotståndare som en central del av sin inriktning, säger Johan Olsson.

Hot mot individer

Trots en ökad militants från de nazistiska grupperna utgör de inte något hot mot det demokratiska och parlamentariska systemet, menar Johan Olsson.

– I nuläget bedömer vi det som att vit makt-miljön inte är ett hot mot statsskicket. Men däremot så utgör de ett hot mot medborgerliga fri- och rättigheter.

Nazistiska aktiviteter under 2007 län för län:

statistik-lan-for-lan.pdf

Artikeln är hämtad från tidningen Expo #1-2008