Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var under natten mot söndagen den 26 september som någon klottrade hakkors och "Jonas Lundgren vänsterextremist" på väggen.
– Det kommer inte påverka mitt politiska engagemang, då låter man dem vinna. Jag känner att jag har ett stort stöd från mitt parti, säger Jonas Lundgren som sitter i styrelsen för Vänsterpartiet på Lidingö och är ordförande för Ung Vänsters distrikt Östermalm-Lidingö-Vaxholm.
Händelsen polisanmäldes, men förundersökningen lades ned eftersom det saknades uppgifter som det gick att jobba vidare med.
– Det är helt omöjligt att kunna styrka vem som har gjort det. Men om det tillkommer några nya uppgifter så får vi återuppta ärendet. Och om det skulle upprepas, så får vi diskutera eventuellt skydd, säger Mats Albertsson förundersökningsledare på citypolisen.
Eftersom som det rör sig om ett brott av politisk karaktär, har brottet skickats vidare till Säkerhetspolisen för översyn.

Uthängd på nätet

Händelsen skedde en dryg vecka efter att en nazistsajt hängt ut Jonas Lundgren som vänsterextremist.
– Man vill få det till att jag skulle ha deltagit i en attack mot Nationaldemokraterna vid Värmdö gymnasium i februari, vilket inte stämmer. Partidistriktet hade tipsats om att ND skulle vara på skolan och jag anmodades att arrangera en flygbladsutdelning. Samtidigt dök det upp en grupp från autonoma vänstern – vilken vet jag inte, säger Jonas Lundgren.
Lundgren säger att han är medveten om att det bland såväl vänsterextrema som högerextrema förekommer uthängningar av meningsmotståndare och även att dessa grupper utövar våld mot varandra. Samtidigt menar Lundgren att dessa grupper allt mer verkar fokusera på representanter från de etablerade partierna.
– Det är ett stort problem när man försöker utmåla och misstänkliggöra demokratiska företrädare för saker de inte har med att göra.
Polisen har fått uppgifterna om att Lundgren hängts ut på nätet, men menar att det är svårt att gå vidare med det spåret.
– Det är väldigt svårt att styrka vem som har skrivit en sådan artikel, det måste styrkas exakt. Och i nuläget rör det inte sig om något brott, så länge det inte är ett direkt hot mot honom. Det största problemet är otryggheten som man tvingas leva med, säger Mats Albertsson.

Ämnen i artikeln