Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under hösten har presstödsnämnden fått in flera klagomål från prenumeranter som inte kunnat säga upp sitt abonnemang till tidningen. I december skulle presstödsnämnden besluta om 2013 års presstöd för Nationell Idag. Nämnden beslutade dock att stoppa alla utbetalningar till tidningen och istället inleda en abonnentundersökning. Det innebär att företaget Tidningsstatistik kommer att kontakta prenumeranter för att granska om det finns några problem, rapporterar Svenska Dagbladet.

Till Presstödsnämnden skriver Nationell Idags ledning att de misstänker att det är en konkurrent till tidningen som riktat anklagelserna mot dem. Tidningen hävdar även att det är fullt möjligt att säga upp sitt abonnemang, men att det kan bli en viss fördröjning innan abonnemangen avslutas.

Veckotidningen Nationell Idag har sedan i mitten av 2009 beviljats miljonbelopp i presstöd. Tidningen har kantats av problem. I oktober avsattes tidningens chefredaktör Vávra Suk efter anklagelser om förskingring från bland annat Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson. I samband med händelsen avgick flera av Nationell Idags ledande personer, en av dessa var Nationell Idags tidigare ansvarige utgivare Heinz Burgemeister. Veckor efter meddelades att en ny tidning skulle bildas av personer från Nationell Idags tidigare redaktion. Vavra Suk ersattes av Nationaldemokraternas interimistiske partisekreterare Jimmy Windeskog.