Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I sina annonser har Fri Information ansett sig tvingade att poängtera att medlemmar i nazistiska och antidemokratiska organisationer inte är välkomna – ett nödvändigt påpekande eftersom tidningens budskap är förvillande likt de vanliga rasistgruppernas.

Fri Information är en obehaglig tidskrift. Argumenten framförs i regel på sakligt torr och akademisk svenska, långt ifrån det vanliga rasistbusets vulgära skränanden på gator och torg. Invandrarfientligheten får istället formen av dolda och insinuanta anspelningar. Tonen är kyligt överlägsen.

Tidskriftens viktigaste budskap är att de svenska och skandinaviska folken är på väg att utplånas på grund av en alltför stor invandring från utomeuropeiska länder och framför allt muslimska länder. Därför måste det svenska folket resa sig och för sitt eget bästa slänga ut alla asylanter, kulturberikare, asylmissbrukare, papperssvenskar och allt vad flyktingar kallas i Fri Information.

Intellektuella kulturrasister

Fri Information har problem med språket. En öppen rasist kan tala klarspråk och etikettera invandrare som svartskallar. En intellektuell kulturrasist med anspråk på att vara salongsfäig kan inte göra det. 1995 utlyste tidningen en tävling för att hitta en heltäckande benämning på flyktingar:

»Det gäller alltså att hitta en beteckning som innefattar alla de tiotusentals icke nordbor, icke västeuropéer som uppehåller sig i Sverige sedan de antingen sökt asyl, fått sina asylskäl underkända men ändå fått uppehållstillstånd, eller kommit till Sverige som anknytningsinvandrare till sådan utlänning eller vistas här illegalt sedan eventuellt visum eller tillfälligt uppehållstillstånd gått ut eller lyckats förbli asylsökande genom ständiga manipulationer för att uppskjuta avvisningsbeslutet«.

»Ni vet vad vi menar«, skrev Fri Information. (1)

I Fri Informations analys kommer politiska flyktingar till Sverige av främst ekonomiska skäl. Invandrarna är dessutom oförskämda nog att ta med sig sin egen kultur. Tidningens kulturteoretiker tycks ha fått för sig att en människa föds in i en kultur och sedan aldrig under några som helst omständigheter förändras eller utvecklas. I Fri information har kulturen en närmast genetisk karaktär. Dessutom värnar invandrarna sin kultur på bekostnad av den svenska kulturen. Resultatet blir en oundviklig konfrontation.

Flyktingfientligt nätverk

Fri Information är motorn i ett invandrarfientligt nätverk. Andra länkar i nätverket består av Föreningen Blågula frågor och Samfundet för nationell och internationell utveckling.

Argumenten hämtas från en snäv krets av intellektuella flyktingfientliga skribenter. Böcker som refereras till är Flyktingpolitik i analys av Eskil Block och Åke Wedin, Flyktingexplosionen – vår tids ödeskris av Gunnar Jervas, och Ögonblick i själva verket av Bam Eson Claar, enligt Fri Information en pseudonym för den före detta chefen för en flyktingförläggning, Berit Eriksson. Fri Information gör även reklam för boken Lagom är bäst av Jan Milld, redaktör för tidskriften Blågula frågor.

Skribenterna i Fri Information hävdar att den »multikulturella invasionen« hotar att utplåna svenskarna som folk. Det som händer i dag jämförs med tyskarnas erövring av Baltikum på 1100- och 1200-talet och skövlingen av indianterritorierna i Nordamerika på 1800-talet. (2)

De konstaterar att situationen i Sverige faktiskt är värre än vad den var i Baltikum och Nordamerika. Inte nog med att vi invaderas – invasionen stöds dessutom av »nomenklaturan«. Politiker, journalister, företagare och andra bidrar till ockupationen genom att aktivt ta in flyktingar till Sverige och genom att inte slänga ut de som kan slängas ut.

Makthavarna är förrädare

Etablissemanget arbetar till och med för att hjälpa »främlingarna«, och deltar därför i förstörelsen av Sverige och det svenska folket. Makthavarna är förrädare som aldrig kan »svära sig fria från sitt ansvar«.

»Ansvaret vilar helt och fullt på de opinionsbildare och politiker som aktivt eller passivt bidragit till att Sverige på två årtionden omvandlats från en fredlig och stabil nationalstat till en mångetnisk kruttunna. Deras ansvar är personligt. Varje medlem av regeringen Bildt har följaktligen för all framtid personligt ansvar för exempelvis de vanvettiga sk amnestibesluten för kosovoalbaner och somalier. Opinionsbildare och politiker bär personligen ansvaret för den explosivt växande kriminaliteten, inte minst ungdomsvåldet, som ju i huvudsak är en följd av den okontrollerade massinvandringen. Dessa krafter är också personligen ansvariga för att svenskar drabbas av försämrade pensioner och sjukförmåner, samtidigt som skattebetalarna tvingas skjuta till mångmiljardbelopp till etablissemangets försök att dölja de problem man förorsakat genom att göra Sverige ›mångetniskt‹.« (3)

Problem med judar

Resonemanget påminner om traditionella antisemitiska konspirationsteorier, där judarna anklagas för att styra etablissemanget. Att termen »ockupation« används är knappast en slump; myten om ZOG – en hemlig »sionistisk ockupationsregering« som manipulerar bakom kulisserna – är vanlig i rasistiska kretsar. Sådana konspirationsteoretiker brukar hävda att judar och »judiska agenter« uppmuntrar invandring för att skapa rasblandning och slutligen krossa de skandinaviska (läs ariska) folken.

Fullt så långt går inte Fri Information, men tidningen har publicerat rent antisemitiska artiklar. När Expressen 1994 avslöjade IKEA-chefen Ingvar Kamprads förflutna i en fascistisk organisation gick Fri Information till hård attack mot dåvarande chefredaktören Olle Wästberg. Under rubriken Att slå mynt av förintelsen antyddes att Wästberg är medlem i judiska organisationer och att han spred information om Kamprads förflutna i syfte att tjäna pengar på affären. Artikeln spekulerar om det är Kamprads rikedom som gjort honom till måltavla, och antyder att Westberg under sin tid på finansdepartementet inte satte den svenska ekonomin främst.

Konspirationsteorier

Tidningen använder ofta ekonomiska argument mot flyktingmottagandet. I regel ställs pensionärer, skolbarn och andra utsatta grupper mot flyktingarnas ekonomiska kostnader. Ständiga hänvisningar till budgetunderskott och statsskuld kombineras med antydningar om att kostnaderna för flyktingmottagandet är »mycket större« än vad makthavarna uppger.

Tidningen underblåser hela tiden motsättningar mellan svenskar och invandrare. En av käpphästarna är påståendet att »vanliga« svenskar ständigt diskrimineras och missgynnas av myndigheterna, och att flyktingar och invandrare får bidrag och förmåner som ingen »hårt arbetande svensk« kan få.

För att förklara varför svenskar »diskrimineras« måste Fri Information ansluta sig till klassiskt konspirationstänkande. Tidningen hävdar att skolan och andra institutioner, »indoktrinerar svenskarna« att acceptera ett mångkulturellt samhälle som leder till den svenska kulturens utplåning.

»Ansträngningarna för att ›anpassa‹ de nordiska folken till den mångkulturella ockupationen har gått in i en ny fas som syftar till att slutligen upplösa den nordiska kulturella identiteten. Skolan skall bli det verktyg med vilket de nordiska folken slutligen krossas.« (4)

Liknande resonemang framförs vanligen av nazistiska och öppet rasistiska grupper.

Eftersom de etablerade partierna enligt Fri Information deltar i en konspiration mot det svenska folket, var det knappast någon överraskning att tidningen inför valet 1994 propagerade för Sjöbopartiet:

»Den som röstar på de traditionella partierna medverkar till att ta ansvaret för en fortsatt invandrings– och flyktingpolitik, som bryter ned vårt samhälle, vår ekonomi och vår kultur. Stöd därför Sjöbopartiet i riksdagsvalet! Rösta kommunalt på det parti som i Din kommun har förutsättning samla flest röster mot nuvarande invandrings- och flyktingpolitik!« (5)

Dementerar rasism

Högerextrema grupper brukar förvandlas till ultrademokrater i sin egen propaganda. Fri Information har dock problem med trovärdigheten. Föreningen uttrycker åsikter som är så förvillande lika de öppet rasistiska grupperna, att den rasistiska extremhögern inte kan dölja sin förtjusning över tidskriften. Annonser för föreningens skrifter förekommer så ofta i olika högerextrema tidskrifter att Eva Bergquist, ansvarig utgivare för Fri Information, i fjol tvingades dementera ryktet att föreningen annonserar i nazistiska och judefientliga tidningar. Hon påstod att dessa skrifter självmant gör reklam för Fri Information.

I Sverigedemokraternas internblad sd-Bulletinen annonseras boken Invandring – sammanbrott eller utveckling? skriven av Ingrid Björkman, Åke Wedin och Jan Elfverson, som är utgiven av Samfundet för nationell och internationell utveckling, en organisation som står Fri information nära. Sverigedemokraterna agerar även återförsäljare och uppger stolt att de sålt 153 exemplar. (6) Ingrid Björkman har också fått äran att citeras på ett klistermärke från Hembygdspartiet, en extrem utbrytargrupp från Sverigedemokraterna.

Andreas Rosenlund/Expo
© Expo 1996
(Expo nr 2-1996)
---
Källor
(1) Fri Information 1/1995.
(2) FI 2/1995.
(3) FI 5/1995.
(4) FI 1/1996.
(5) FI 4/1994.
(6) SD-Bulletinen, feb 1996.

Ämnen i artikeln