Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lokalen var centrum för Blood & Honour/ Scandinavia (B&H) som startades 1996, dels som en nordisk avdelning av den engelska terrorgruppen Combat 18, men främst som politisk paraplyorganisation för Ragnarock Records, NS-Records och NS88.

B&H/Scandinavia har sedan dess både övertagit C18:s kommersiella och ideologiska verksamhet, samtidigt som organisationen blivit mer självständig gentemot C18:s engelska ledning. B&H har fått en tongivande roll och är den grupp i Skandinavien som driver terroristromantiken hårdast. Verksamheten finansieras av inkomster från vit makt-musiken som har blivit en lönsam verksamhet för nazister.

Försäljningen av vit makt-musik och nazistiska videos från lokalen i Helsingborg är ingalunda begränsad till Sverige eller ens Skandinavien. Kundlistor som Expo granskat visar att marknaden i själva verket berör 46 olika länder, där enbart Tyskland utgör en kundkrets på 5 190 personer.

Sammanlagt motsvarar listan 8 402 kunder, varav flera är återförsäljare som beställer stora upplagor. Ytterligare en lista över enbart svenska kunder innehåller 883 beställare. CD-skivor har bland annat pressats av företag i Taiwan, Massachusetts i USA och Milano i Italien.

Sedan 1996 har dock myndigheterna försökt skärpa sin attityd gentemot produktionen av vit makt-musik, något som har skapat omfattande problem för vit makt-producenterna. Det betyder att polisen gjort tillslag. Även om attityden inte fått motsvarande genomslag i domstolar så har polisens tillslag hela tiden stört verksamheten.

Flera av nyckelaktivisterna har åtalats för hets mot folkgrupp och fler åtal väntar. För företagen bakom B&H Scandinavia är läget kritiskt och mycket står på spel. På våren bytte därför två av företagen, NS-Records och NS88, taktiskt namn till enbart Blood & Honour. Gamla boxadresser byttes ut.

Myndigheternas ingripanden mot vit makt-konserter och vit makt-musikens producenter har fått B&H/Scandinavia att officiellt förklara krig mot myndigheter. I deras tidning återfinns bland annat texter som direkt uppmanar till våld mot polisen, som utmålas som agenter för »ZOG« – den »sionistiska ockupationsregimen«:

»Vi måste förbereda oss mentalt för den kommande attacken från ZOG:s blåklädda zombier. (...) Om vi tvingas gå under jorden så kommer ZOG att få uppleva en flodvåg av motstånd som skapar kaos, civil oro, våld och mot-terrorism.«

Texten pryds av en bild där en polis skjuts till döds.

En närstående organisation som B&H/ Scandinavia delvis finansierar är fängelseorganisationen Ariska Brödraskapet (AB). I ett nummer av AB:s tidning beskrivs hur de ska slå till mot journalister:

»Vad vi måste göra är att samla in uppgifter som namn, adress osv... för att sedan kunna agera på ett meningsfullt sätt. De har inte gjort sig förtjänta av någon som helst sorts nåd, de har endast gjort sig förtjänta av smärta.«

B&H/Scandinavia är en farlig kombination av pengar och terroristromantik. Om en grupp hela tiden uppmuntrar sina sympatisörer att begå terroristdåd, så kommer propagandan förr eller senare att få avsedd effekt.

David Lagerlöf/Expo
© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 3/4 - 1999)

Ämnen i artikeln