Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Organisationen startades ursprungligen 1989 under namnet Föreningen Sveriges Framtid. Ledare under de första åren var Leif Larsson, tidigare chef för Nordiska Rikspartiets aktionsgrupper. I samband med att Linköpingsnazisten Torulf Magnusson övertog rodret ombildades gruppen till RF.

RF profilerade sig som fascistisk snarare än nazistisk, vilket imponerade den gamle fascistledaren Per Engdahl så till de grad att han kort före sin död utsåg rf till sin »arvtagare«. Nyanserna satte dock inte några djupare spår bland aktivisterna, som bestod av det vanliga galleriet av skinnskallar och våldsromantiker; köbildningen av misshandelsärenden i domstolarna ökade.

Under en kort tid 1992-1993 var RF en av de snabbast växande extremistgrupperna i Sverige. RF-aktivister spelade också en nyckelroll när vit makt-tidningen Nordland startades.

Efter en del interna motsättningar försvann en gren in i rasistorganisationen Hembygdspartiet, medan återstoden ombildades som Folksocialistisk Samling (FS) och flyttade till Bergslagen. FS går enligt senaste information in i Nationalsocialistisk Front i Blekinge.

© Expo 1997
(Expo nr 4/5 - 1997)