Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var den 2 juli som ledaren "Den oemotsagda högerextremismen" publicerades i Tro och Politik. En ledare som både tidningen och Socialdemokraterna skarpt kritiserat.

Adrian Kaba skrev att Anders Behring Breivik var en del av en världsomspännande högerextrem counterjihad-rörelse. Kaba hävdade även i artikeln att "Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning."

Ledaren kritiserades av bland andra Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

"Kaba söker, i likhet med öppet antisemitiska agitatorer, även framställa den norske terroristen Breivik som en skapelse av den 'sionistiska' eller 'judisk-europeiska' konspirationen.", skriver SKMA.

SKMA skriver vidare att Kaba tillskriver judar en kollektiv och avgörande roll för de rasistiska strömningarna i Europa.

"Menade egentligen sionister"

Adrian Kaba har tagit avstånd från formuleringarna i sin ledare men han vidhåller att Counterjihad-rörelsen är en "sionistisk rörelse". Han beskriver även sionismen som högerextrem.

– Det är klart att den är det. Det är bara att se på Israels politik idag och som försvaras, säger Kaba till Expo Idag.

- Counterjihad är en del av den sionistiska rörelsen. Jag tar dock avstånd från min formulering i ledaren, eftersom den associeras till något helt annat än det jag menat. Det är inte så att judarna exklusivt som folk har någon koppling till de här högerextremistiska falangerna. Min intention med ledaren var att beskriva counterjihad-rörelsen som har starka band till sionistiska-rörelser och andra högerextrema rörelser, där ingår Israel och där ingår andra länder också, fortsätter Kaba.

Adrian Kaba säger även att SKMA:s kritik grundar sig i att utmåla de som kritiserar sionism som antisemiter.

– Jag har sett deras kritik och jag tycker det är mycket bekymmersamt att så fort man använder ordet sionist så ska det tolkas som ett kodord för att man menar judar. Då ska man inte kunna kritisera sionismen, för att den kritiken utmålas som antisemitisk. Det kan inte jag köpa. Det är ingen sund demokrat som kan köpa att det är på det sättet. SKMA försöker hålla nere en debatt. Det är ju skrämmande, säger Kaba.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein slår ifrån sig Kabas kritik.

– Han skrev ju om judar. Vi kan inte annat än reagera på det som skrivs och då reagerar vi med kraft för vi vet att antisemitism ganska lätt får fotfäste. Det är livsfarligt när skribenter framför antisemitism i så väletablerade medier som Tro och Politik. När de börjar prata på det tydligt antisemitiska sättet som skedde i Kabas ledare, då är det klart att vi reagerar, säger han.

Silberstein köper inte heller Adrian Kabas förklaring om att han använt fel ordval i sin ledarartikel. Silberstein menar att Kaba ger uttryck för en antisemitisk världsbild.

– Det är inte bara fel ordval, sådana formuleringar kommer inte ur ett vakuum utan de kommer från ett tankesätt. Det är så lätt att säga att det var ett felaktigt ordval, jag köper inte det. De här sakerna är för viktiga för att bara haspla ur sig någonting om. Det tror jag inte heller att han gjorde.

Tro och Politik tar bort ledaren

Tidningen Tro och Politik har plockat bort Kabas ledare från sin hemsida och tidningen har publicerat ett tillrättaläggande.

– Tidningen har tagit avstånd från ledaren och en del formuleringar. Det berodde på en brist i arbetsrutinerna att den publicerades från första början, säger Hanna Hellström, chefredaktör för Tro och Politik till Expo Idag.

Hellström uppger att Kaba inte kommer att skriva mer för tidningen.

– Jag och Kaba hade en överenskommelse att han skulle skriva fram till sommaren. I nuläget har vi inte kommit överens om något annat. Han har skrivit sin sista ledare, säger Hellström.

"Sionismen ska etniskt rensa Europa"

Expo Idag kan visa att Adrian Kabas ledare i Tro och Politik inte är första gången han kopplat ihop högerextremism i Europa med sionister. På Facebook skrev Adrian Kaba den 9 juni om att sionismen som en extrem och rasistisk-rörelse.

"Sionismen som kom att formas, efter att strategin från att judarna skulle bli en del av Europa, som grusades av Europas judeförintelse, bytes ut mot att en judisk stat skulle bildas i Palestina och där alla judar i världen skulle ersätta palestinierna i det heliga landet, är en extremistisk och rasistisk rörelse. Nu ska denna rörelse som en led i European defence leuge och counterjihadrörelsen, etnisk rensa Europa från muslimerna."

Adrian Kaba står för kommentaren och säger att det är den sionism som tog fart efter andra världskriget som han kritiserar.

– Det ville etablera en judisk stat där det inte fanns plats för andra folkgrupper. Det är den sionistiska rörelse som jag tycker är likvärdiga counterjihad när det gäller tankegångarna att etniskt rensa, säger Kaba

"Inte föga förvånad över världsherraväldet och dess ständiga brytande av internationell rätt!", är en annan kommentar som Kaba skrev på Facebook i november förra året i anslutning till en text om eventuell israelisk inblandning i förstörandet av ett iranskt vapenförråd.

Kaba skriver i ett mejl till Expo Idag att han inte minns att han skrivit den kommentaren.

"Minns inte kommentaren men skulle mer tolka inlägget som Israels dominans i världspolitiken då det faktiskt står 'brytande av internationell rätt' och det är precis det Israel anklagas för att göra i det aktuella
Inlägget.", skriver Kaba i ett mejl till Expo Idag.

Carin Jämtin: "Det är allvarligt"

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin tar avstånd från Kabas formuleringar i ledaren och på Facebook. Jämtin uppger till Expo Idag att hon även att varit i kontakt med ordföranden för Socialdemokraterna i Malmö angående Kaba.

– Jag läste ledaren så som flera andra har gjort, att detta var ett utpekande av vissa folkgrupper. Man blandar ihop religiös tillhörighet med olika händelser i Europa och det är helt tokigt att göra på det sättet. Jag tycker att det är allvarligt, säger Jämtin.

Carin Jämtin får även ta del av de Facebookkommentarer som Kaba skrivit, där han bland annat beskriver sionismen som extrem och rasistisk med målet att etniskt rensa Europa från muslimer. Hon tar även del av kommentaren om att "världsherraväldet".

– Det har jag inte hört förut det låter som jättetokiga formuleringar. Det är aldrig okej att peka ut en hel folkgrupp och det är inte okej att blanda ihop på det sättet som han har gjort. Det är inte enlighet med vad vi tycker, säger hon.

Tidigare har Malmös starke man Illmar Reepalu fått kritik för sina uttalanden om judar. Har socialdemokraterna i Malmö problem med sin värdegrund?

– Malmö har hanterat det här. Illmar Reepalu har bett om ursäkt för sina uttalanden. Jag och Stefan Löfven har träffat ledande företrädare från den judiska församlingen i Sverige. Vi har haft ett mycket bra samtal med dem, men det är klart att vi måste fortsätta att prata med Reepalu på olika sätt. Jag upplever inte att det finns ett problem i värdegrunden. Man måste vara väldigt noga med hur man uttrycker sig, säger Jämtin.

Ni pratar mycket om formuleringar, hur ser du på det som uttrycks?

– Jag känner inte Adrian Kaba så det kan inte jag ha en åsikt om. Han är medlem i samma parti som jag, och Socialdemokraterna står för allas lika värde och att religionstillhörighet är en grundläggande rättighet. Det är den ideologi jag står för och jag antar att han också står för det, säger Jämtin.

Ämnen i artikeln