Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vår kultur är full av bilder som påverkar hur vi ser på vår omvärld. Nystartade sajten Bilders makt vill blottlägga rasistiska stereotyper och informera en bredare allmänhet om bildernas historia, funktion och teman.

– Vi kände ett behov av att tala om bildstereotyper utanför de polemiska debatterna och istället ta fram en folkbildande plattform, säger Joanna Rubin Dranger, professor illustration Konstfack, författare, illustratör och en av de som ingått i redaktionen för Bilders makt

Bilders makt vill visa på att stereotypa bilder återupprepar sig genom historien och lyfta fram hur de har använts. Förståelsen av en bild är beroende på din förkunskap. Det är ett kunskapsglapp som personerna bakom sajten Bilders makt hoppas kunna täppa till.

– Eftersom vi sällan ser en stereotyp som en historisk repetition, så uppstår pedagogiska problem i debatten. Vi vill få bort den problematiken och istället visa upp den här repetitionen på ett sätt som får människor att känna igen den, säger Joanna Rubin Dranger

En stor mängd sakkunniga har varit med och granskat text- och bildmaterialet. Den så kallade Advisory Board har bestått av människor som på olika sätt är kunniga om stereotypa bilder och föreställningar.

Joanna Rubin Dranger menar att det är viktigt att vi talar om hur vi konstruerar bilden av "den andre" som vår egen motsats, och poängterar att det inte handlar om riktiga människor utan om en konstruktion.

– Vi har valt ut så många bilder som vi anser behövs för att begripliggöra repetitionen av varje stereotyp som vi pratar om. Men sedan finns det oändligt många fler exempel.

– Vi tänker att det här är en början på en kunskapshöjning om stereotypa bilder i Sverige. Sedan hoppas vi att andra kan bygga vidare på det här. Vår sajt är ett bidrag till en kunskapsutveckling.

Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS och har finansierats med stöd av Postkodlotteriet.

Ämnen i artikeln