Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

JONAS DE GEER. Förste talare var Jonas de Geer, som blev känd som utgivare av den antisemitiska tidskriften Salt för några år sedan. De Geer förklarade att de som var på manifestationen var de som förstår den verklighet som Daniel Wretström levde i och den verklighet som dödade honom.

– Vi vill inte leva i det samhället. Vi vill inte ge det mångkulturella våldets verklighet i arv till ytterligare generationer svenskar.

Jonas de Geer tog därmed upp det tema som dominerade i tidskriften Salt, tesen att det mångkulturella samhället är ett hot mot den svenska kulturen, samt att massmedia konspirerar för att tysta ned verkligheten.

TOMAS ÖHLUND/BLOOD AND HONOUR. Tomas Öhlund talade om mordet och sa att media och politiker i grunden är ansvariga för det som hände Daniel Wretström.

– Skulden bär etablissemanget vars mångkulturella dröm visar sig vara en mångkriminell mardröm för det svenska folket.

MAGNUS SÖDERMAN/SMR. Inför årets marsch hade Svenska Motståndsrörelsen och Nationalsocialistisk Front lovat att ha en mer antidemokratisk inriktning på sina tal. Detta märktes tydligt när Magnus Söderman höll sitt tal, som präglades av oförsonlig retorik.

– Jag har inte kommit hit för att sörja. Jag har inte heller kommit hit för att tala om sorg. Jag har kommit hit för att klargöra att sorgens tid är över och att det totala motståndets tid är inne. Från och med nu.

– En dag ska vi visa dessa kosmopoliter, liberaler, humanister eller vad helst detta förrädarpack kallar sig för. En dag ska de få svara för sina brott inför folket. Fäders röster befaller dig och gudars vilja leder dig. Låt denna kväll vara avgörande i ditt liv så att du, när den nya dagen gryr, vaknar upp som född på nytt. Född till seger eller död.

Magnus Söderman var tveklöst den som drog ner flest applåder från åhörarna.

TOR PAULSSON/ND. Efter Söderman talade en kusin till Daniel Wretsröm om sorgen efter mordet. Ytterligare en vän till Wretström läste upp en dikt. Därefter äntrade Nationaldemokraternas partiorganisatör Tor Paulsson scenen. Han garanterade att den nationella rörelsen nu var på frammarsch och gick till skarp attack mot landets folkvalda.

– En dag kommer alla de som har medverkat till förtryck, skändningar och förnedringar få sitt rättmätiga straff. Då ska Gudrun Schyman, Göran Persson och alla andra landsförrädare få stå till svars för det de har gjort mot oss. Jag lovar er alla: Det straffet kommer att kännas, sa Tor Paulsson.

I sitt tal markerade Tor Paulsson det egna partiets samhörighet med övriga deltagande organisationer, vilka samtliga var nazistiska. Han identifierade samligen som “nationell”.

I en kommentar på sin hemsida skriver Nationaldemokraterna att förra årets nazistmarsch i Salem var en stor framgång för rörelsen. Det är även det tydligaste pro-nazistiska ställningstagande som partiet gjort till dags dato. ND menar även att det var en framgång att Salemfonden kunnat samla så många deltagare trots ”försök att svartmåla och hetsa mot manifestationen”. ND betraktar nazimarschen som ”en stor framgång för den svenska nationalismen”.

ANDERS ÄRLESKOG/NSF. Siste talare från Sverige var Anders Ärleskog från Nationalsocialistisk Front (NSF). Ärleskog hävdade att det egentligen inte är invandrare som ska ställas till svars utan “makthavare och massmedier”.

– Ska vi ställa de skyldiga till svars och nå konkreta mål så är det detta förrädarpack som sitter i vår regering och riksdag som vi ska ställa till svars. Och i grund och botten det politiska system vi har i landet som lagt grunden för samhällets totala upplösning: Demokratin.

UTLÄNDSKA TALARE. Två utländska talare äntrade slutligen scenen. Först en representant från den tyska extremhögern och därefter Garreth Hurley från den engelska fascisttidningen Final Conflict. Garreth Hurley talade även på 2002 års demonstration och attackerade från talarstolen bland annat ”den etniska grupp som styr världsekonomin”, underförstått judarna.