Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi ser att den våldsbejakande högerextrema ideologin som tidigare huvudsakligen varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö får allt större spridning och attraherar fler. När olika högerextrema grupper närmar sig varandra kan det bli en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. Det är en utveckling som måste följas noga, säger säkerhetspolischef Klas Friberg i ett pressmeddelande som Säkerhetspolisen skickade ut på torsdagen.

Säkerhetspolisens uttalande kommer efter flera uppmärksammade attentat runt om i världen. Dåd som utförts av personer som gett uttryck för en högerextrem ideologi.

Gynnas av polarisering

Enligt Säkerhetspolisen så finns det aktörer i Sverige, Europa och USA, som utgör ett hot och som kan komma att utföra attentat eller grova våldsbrott. Det rör sig om personer som befinner sig i utkanten av vit makt-miljön och som radikaliserats på nätet.

– Förutom attentat och grova våldsbrott ser Säkerhetspolisen ett långsiktigt hot mot demokratin där aktörer i vit makt-miljön utför andra mindre grova brott mot politiker, minoritetsgrupper och andra samhällsföreträdare. Utmaningen för Säkerhetspolisen är att upptäcka och bedöma de aktörer som sympatiserar med extremistmiljön och som snabbt kan gå från ord till handling, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen, i pressmeddelandet.

Säkerhetspolisens säger att myndigheten under senare år har intensifierat arbetet mot individer inom våldsbejakande högerextremism.

– Utvecklingen där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från något som uppfattas som extremt till något normalt gynnas av en hätsk retorik och ökad polarisering. Det måste bemötas av hela samhället, på alla nivåer. Och det måste göras i tid, menar Klas Friberg.

Ämnen i artikeln