Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är fruktansvärt att han skriver att vi skulle delta i en människohandel. Det går knappt att kommentera. Det är inte seriöst. Det finns inga proportioner i uttalandet, det känns främmande för mig att man kan uttrycka sig så i en kommunal debatt, säger Håkan Collin (S) andre vice ordförande i Heby kommunfullmäktige om SD-Hebys motion.

Sverigedemokraternas ledamot i Heby, Björn Fredriksson, har till Förvaltningsrätten överklagat kommunstyrelsen beslut att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn från åtta personer till tretton. Han menar att mottagandet är av sådan "ekonomisk betydelse" att det bryter mot kommunallagen att inte låta beslutet först gå via kommunfullmäktige. Pavel Gamov, Sverigedemokraternas distriktsordförande i Uppland ger Fredriksson sitt stöd och säger att partiet motsätter alla asylboenden.

– Man får ofta den frågan om vi inte är lite småsinta, men vi vill säga upp alla avtal med Migrationsverket. Det står även i våra kommunpolitiska riktlinjer. I en liten kommun som Heby är det inte så många det handlar om. Man kan se överklagandet som en signal till regeringen och riksdagen att man måste lägga om den nationella politiken.

Gamov tror inte att överklagandet kommer att ändra något fattat beslut i slutändan. Han menar dock att partiet bidrar till att skapa en debatt.

– Vi har ingen förhoppning att riva upp de här besluten på längre sikt. Utan får vi rätt i Förvaltningsrätten så tas det upp i kommunfullmäktige och vi får beslutet lite uppskjutet. Men för att påverka politiskt behöver vi samarbeta med andra partier och det finns väl inga större förutsättningar för det i dagsläget.

Överklagar ni för att förhala processen?

– Man kan se det på det sättet. Förhalningen är en bonus, men framförallt handlar det om att få mer insyn beslutsfattandet. Kommunstyrelsen är inte offentlig på samma sätt som kommunfullmäktige där man kan ta en debatt och där media ofta är på plats, säger Gamov.

Sverigedemokraterna har överklagat beslut om att ta emot asylsökande i flera kommuner. Bland annat i Sundsvall. På torsdagen meddelade även Sverigedemokraterna i Enköping att de överklagat mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Pavel Gamov uppger att det inte är en nationell strategi som fattats centralt av Sverigedemokraterna att lägga in en serie överklaganden ute i kommunerna. Han hade dock gärna velat se att så blev fallet.

– I dagsläget är det inte en kampanj, men vi får se om fler kommuner tar efter. Vi hoppas naturligtvis det. I alla kommuner där inte kommunfullmäktige tagit beslut skulle jag gärna se att man överklagade, säger han.

I samtliga överklaganden som Sverigedemokraterna gjort på senare tid hänvisar de till en dom i Förvaltningsrätten i Malmö från 2011. I den slogs det fast att Lunds kommun begått ett fel när kommunstyrelsen ingått en överenskommelse med Migrationsverket om att utöka ett boende för ensamkommande flyktingbarn från 14 till 18 och att ta emot 125 flyktingar och skyddsbehövande per år. Enligt Förvaltningsrätten skulle det beslutet ha tagits i kommunfullmäktige eftersom det hade "en politisk aspekt och var av principiell natur".

Sverigedemokraterna i Uppland uppger att de kommer att motsätta sig alla kommunala avtal till dess att Sverigedemokraterna "indirekt" eller "direkt" får inflytande i asylpolitiken och därmed sänker antalet asylsökande "avsevärt".

Håkan Collin säger att Sverigedemokraterna i praktiken inte påverkar politiken i Heby.

– Vi får se hur Förvaltningsrätten hanterar det här. Får Sverigedemokraterna rätt så kommer frågan komma upp i kommunfullmäktige och där blir det inga problem att säga ja. För Sverigedemokraterna handlar det om att försena handläggningen. Att pojkarna och flickorna kommer hit är jag helt övertygad om, säger Collin.

Karin Palmqvist på Förvaltningsrätten i Uppsala räknar med att de kommer att fatta beslut i början av mars angående överklagandet av asylboendet Heby.

Ämnen i artikeln